Τα δρομολόγια στη γραμμή Κάλυμνος –Μαστιχάρι με τα ταχύπλοα ΑΝΕΚ μέχρι 15 Ιουνίου 2017

2765

Τα δρομολόγια στη γραμμή Κάλυμνος –Μαστιχάρι και αντίστροφα και με προσεγγίσεις στη Ψέριμο με τα ταχύπλοα της  ΑΝΕΚ μέχρι 15 Ιουνίου 2017.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός