Κλιμάκιο Εφοριακών στην Κάλυμνο για ελέγχους.

1997

Κλιμάκιο Εφοριακών  ήλθε σήμερα Τετάρτη 26 Ιουλίου στην Κάλυμνο για ελέγχους.

Οι έλεγχοι εστιάζονται κυρίως στην έκδοση αποδείξεων
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός