Οι τοποθετήσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κάλυμνο.

2182

Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου Βασίλειου Καραγιάννη που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2017 τοποθετούνται οι νέοι Διευθυντές στις Σχολικές Μονάδες  της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου με θητεία από 01-08-2017 και έως 31-07-2020.

Ειδικότερα για τις Σχολικές μονάδες Καλύμνου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  οι Διευθυντές που τοποθετούνται φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: