Παράνομη ναύλωση ιδιωτικού πλοίου αναψυχής στην Κάλυμνο.

2788

 

Νέα επιτυχία είχε το Λιμενικό Σώμα, στον αγώνα που δίνει για την πάταξη των παράνομων ναυλώσεων. Την 19η περίπτωση παράνομης ναύλωσης, σε διάστημα περίπου ενός μηνός εντόπισε το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή.

Αυτή τη φορά, σε έλεγχο που έκαναν τα στελέχη του Λιμεναρχείου Καλύμνου, διαπιστώθηκε παράνομη ναύλωση του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής »IRDODE», σημαίας Η.Π.Α. Από το ναυλοσύμφωνο, προέκυπτε ότι ο τόπος επιβίβασης και τελικής αποβίβασης βρισκόταν στην ελληνική επικράτεια, χωρίς το πλοίο να διαθέτει την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.

Το »IRDODE» είχε εκναυλωθεί από πέντε (05) αλλοδαπούς, για το χρονικό διάστημα από 26/06/2017 έως 03/07/2017.

Από τη Λιμενική Αρχή Καλύμνου κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων κατά των υπαιτίων, ενώ επίσης υποβλήθηκε μήνυση στον πλοίαρχο του εν λόγω σκάφους, για παράβαση του άρθρου 414 του Π.Κ.