Στην πρόσληψη 6 ατόμων με εξάμηνες συμβάσεις θα προχωρήσει η ΔΕΥΑ Καλύμνου.

1455

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καλύμνου για την εκτέλεση του έργου « Αντικατάσταση φθαρμένου δικτύου ύδρευσης Καλύμνου» θα προχώρησει η ΔΕΥΑΚ

Οι ειδικότητες και ο αριθμός θέσεων είναι:

1.ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ μία θέση

  1. ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ δύο θέσεις
  2. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΟΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ τρεις θέσεις.

Η διάρκεια σύνδεσης θα είναι 6 μήνες

Αναλυτικά την ανακοίνωση  μπορείτε να τη δείτε στο φύλλο της “ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ” του Σαββάτου 8 Ιουλίου 2017.