Συνεργασία της Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Σωματείων με την εταιρεία NOVA REAL ESTAT με πρόσληψη υπεύθυνων εξυπηρέτησης πελατών

1072

Από την Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Σωματείων εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση

Συνεχίζοντας τις προσπάθειές μας, ως Ομοσπονδία, για την καλύτερη δυνατή ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των συμπατριωτών μας, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την έναρξη συνεργασίας μας με την εταιρεία NOVA REAL ESTATE.

Προηγήθηκε  μια σειρά συναντήσεων με την διοίκηση της εταιρείας NOVA REAL ESTATE, μετά από πρόσκληση του συμπατριώτη μας κ. Μιχάλη Δενδρινού,  Καλυμνιακής καταγωγής, διευθυντή πωλήσεων και συναποφασίσαμε όπως η έναρξη συνεργασίας μας, από σήμερα, αφορά στην πρόσληψη υπεύθυνων εξυπηρέτησης πελατών για την στελέχωση των γραφείων της εταιρείας στην Αττική. Λεπτομέρειες σχετικά με τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων, την εκπαίδευσή τους και τα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν, όταν προσληφθούν,  έχουν  αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας μας