Αναβλήθηκε για το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2017 η προγραμματισμένη για χθες ΓΣ των μετόχων της ΑΝΕΚ.

791

Αναβλήθηκε για το Σάββατο  9 Σεπτεμβρίου 2017 η προγραμματισμένη για χθες Πέμπτη 24 Αυγούστου 2017 ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΝΕ Καλύμνου λόγω μη απαρτίας.

Συγκεκριμένα από τους μετόχους της Δημοτικής  Αρχής Καλύμνου που κατέχουν την πλειοψηφία  των μετοχών, προσήλθε μόνο ο Πρόεδρος της Εταιρείας Γιάννης Διαμαντής και ένα μέλος του ΔΣ .

Σύμφωνα με πληροφορίες του kalymnos-news.gr η αναβολή αυτή κρίθηκε σκόπιμη από τη Διοίκηση της ΑΝΕΚ, διότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που θα διεξαχθεί στις 4 Σεπτεμβρίου 2017 για τις άγονες γραμμές.

Στο διαγωνισμό αυτό  μετέχει η ΑΝΕΚ  και σε περίπτωση αλλαγών στη σύνθεση του ΔΣ που θα προέκυπτε από αποφάσεις της ΓΣ, θα υπήρχε καθυστέρηση συγκέντρωσης των νέων δικαιολογητικών.

Για το λόγο αυτό η Διοίκηση της Εταιρείας έκρινε ότι θα έπρεπε να απέχει από τα ΓΣ προκειμένου να υπάρξει ολιγοήμερη αναβολή για την απρόσκοπτη συμμετοχή της ΑΝΕΚ  στο διαγωνισμό

Να θυμίσουμε ότι η ημερήσια διάταξη της ΓΣ :

1. Ανάγνωση των Οικονομικών Καταστάσεων, του Προσαρτήματος, της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελεγκτών για τη Χρήση 2016.

2. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και της Διάθεσης των Αποτελεσμάτων της Χρήσεως 2016.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση χρήση 2016 .

4. Εκλογές νέου Διοικητικού Συμβουλίου εναρμονισμένο με το άρθρο 25 του νέου καταστατικού της εταιρείας .

Διάφορες Ανακοινώσεις

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός