Αναστάτωση στην Τέλενδο από εξοντωτικά πρόστιμα και πρωτόκολλα κατεδάφισης σε ιδιοκτησίες 4 κατοίκων λόγω αιγιαλού και παραλίας!

2920

Οι θιγόμενοι κατέθεσαν Υπόμνημα –αίτηση στο Δήμο Καλυμνίων και στο συνήγορο του Πολίτη

Αναστάτωση τις τελευταίες ημέρες στην Τέλενδο από εξοντωτικά  πρόστιμα( πρωτόκολλα αποζημίωσης) και πρωτόκολλα κατεδάφισης κτισμάτων, που επιβλήθηκαν από την Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου, για καταπάτηση αιγιαλού και παραλίας.

Συγκεκριμένα αφορά σε 4 ιδιοκτήτες περιουσιών στην περιοχή από τα ερείπια εκκλησίας Αγ. Βασιλείου προς παραλία Πόθα της Τελένδου.

Τα πρόστιμα (πρωτόκολλα αποζημίωσης) κυμαίνονται από 9-21 χιλιάδες ευρώ το καθένα. Τα πρωτόκολλα κατεδάφισης αφορούν σε κτίσματα και κατασκευές που η έκταση τους κυμαίνεται από 188τμ έως 340 τμ

Να θυμίσουμε ότι το θέμα ξεκίνησε πριν ένα χρόνο περίπου, όταν επισκέφθηκαν τη νήσο Τέλενδο, κλιμάκιο υπαλλήλων του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Δωδεκανήσου (πρώην Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσου) και διενήργησαν ελέγχους σε ιδιωτικές περιουσίες στην περιοχή από τα ερείπια εκκλησίας Αγ. Βασιλείου προς παραλία Πόθα. Πολλοί καταστηματάρχες και κάτοικοι, έκπληκτοι είδαν τους υπαλλήλους να κάνουν μετρήσεις  εντός των ιδιοκτησιών τους.

Σε επικοινωνία  που υπήρξε τότε του δικηγόρου Γεωργίου Μαμουζέλλου που εκπροσωπούσε κατοίκους της Τελένδου, με το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Δωδεκανήσου, δόθηκε η ενημέρωση  για πρώτη φορά, ότι έχει λάβει από το έτος 1984 καθορισμός  ορίων αιγιαλού με ιδιωτική πρωτοβουλία. Το γεγονός αυτό αγνοούσαν για τριάντα δύο (32) ολόκληρα έτη, όχι μόνο κάτοικοι της Τελένδου αλλά ακόμα και πολιτικοί μηχανικοί.

Για τον καθορισμό τότε της οριογραμμής του αιγιαλού ελήφθη υπόψη σχετική διάταξη του υπ’ αριθ. 132/1929 κυβερνητικού Ιταλικού Διατάγματος (άρθ. 3) βάσει της οποίας το πλάτος του αιγιαλού αυξάνει στις εκτός των οικισμών περιοχές, κατά δώδεκα (12) μέτρα πέραν της μέγιστης ανάβασης του χειμέριου  κύματος.

Δυνάμει του ανωτέρω καθορισμού, μια λωρίδα πλάτους δώδεκα (12) μέτρων από τις γειτνιάζουσες ιδιωτικές ιδιοκτησίες παραδόξως έχει χαρακτηριστεί αιγιαλός, δήθεν ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, και οι ιδιοκτήτες και καταστηματάρχες που διατηρούν επιχειρήσεις επ’ αυτών των ακινήτων, κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν για αυτήν την συγκεκριμένη λωρίδα γης, δήθεν αυθαίρετοι καταπατητές δημόσιων κτημάτων.

Ωστόσο το έτος 1987 προσδιορίστηκαν διοικητικά τα όρια του οικισμού της Τελένδου με σχετική απόφαση του Νομάρχη Δωδεκανήσου. Η συγκεκριμένη περιοχή είναι από τότε οικισμός. Επομένως ο καθορισμός της οριογραμμής του αιγιαλού είναι αναχρονιστικός καθώς στηρίχθηκε νομικά σε διάταξη περί καθορισμού που αφορά εκτός οικισμού περιοχές.

Το παραπάνω θέμα ήλθε προς συζήτηση στη συνεδρίαση του ΔΣ Καλύμνου την  Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016 και παρόντες ήταν  κάτοικοι της Τελένδου που εξέφραζαν τις ανησυχίες για τυχόν προβλήματα που θα δημιουργηθούν σε ιδιοκτησίες τους.

Εισηγητής του θέματος ήταν ο τότε αντιδήμαρχος επί των έργων Κώστας Ζαίρης, ο οποίος έκανε μία ιστορική αναδρομή στο θέμα, αναφέροντας  ότι η χάραξη του αιγιαλού κατόπιν αιτήσεως ιδιώτη  έγινε πριν προσδιοριστούν  διοικητικά τα όρια του οικισμού της Τελένδου με αποτέλεσμα η λωρίδα του αιγιαλού να είναι αυξημένη κατά 12 μέτρα.  .

Όπως ενημέρωσε ο Αντιδήμαρχος το Σώμα, ήδη υπάρχει νέα χάραξη αιγιαλού, η οποία δεν περιλαμβάνει τα 12 μέτρα, ενώ έχει ζητηθεί από το Δήμο να ενημερώσει για την γραμμή δόμησης.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο δικηγόρος Γεώργιος Μαμουζέλλος, ο οποίος εκπροσωπούσε κατοίκους της Τελένδου.

Ο Γ. Μαμουζέλλος αναφέρθηκε στο ιστορικό και τόνισε ότι μέχρι τώρα κανείς δεν είχε γνώση της χάραξης αιγιαλού που έγινε κατόπιν αιτήσεως ιδιώτη . Στη συνέχεια επισήμανε ότι το  ζήτημα κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς βάσει των υπαρχόντων δεδομένων απειλούνται ιδιοκτήτες και επιχειρηματίες με σοβαρότατες διοικητικές κυρώσεις από το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Δωδεκανήσου (έκδοση πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής, πρωτοκόλλων κατεδάφισης κλπ.). Και όλα αυτά ενώ έχουν εκδοθεί νόμιμα οικοδομικές άδειες από πολλούς ενδιαφερομένους κατά την πάροδο αυτών των τριάντα δύο (32) ετών, χωρίς καμία ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την ύπαρξη καθορισμού ορίων αιγιαλού και ότι η λωρίδα των δώδεκα(12) μέτρων των ακινήτων τους έχει χαρακτηριστεί αιγιαλός.

Κλείνοντας είπε:  Για τους λόγους αυτούς αιτούμαι  για λογαριασμό των πελατών  μου την άμεση προώθηση από τον Δήμο Καλυμνίων όλων των διαδικασιών για την νόμιμη αναμόρφωση/επανακαθορισμό της οριογραμμής του αιγιαλού στην περιοχή, και για να προστατευθούν οι περιουσίες και οι κόποι ετών των επιχειρηματιών και κατοίκων από ενδεχόμενες επικείμενες δυσμενείς ποινικές και διοικητικές κυρώσεις και δικαστικές περιπέτειες.

Για να αποφευχθούν οι χρονοβόρες διαδικασίες στη συνέχεια, οι ιδιώτες με δική τους δαπάνη κατέθεσαν φάκελλο για την προώθηση της νέας επαναχάραξης του αιγιαλού, που επιλύει στο μεγαλύτερο μέρος τα  προβλήματα που δημιουργούσε η παλαιά χάραξη

Και ενώ το αίτημα επαναχάραξης είχε υποβληθεί από 22 Φεβρουαρίου 2017 από την Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου,ένα μήνα αργότερα στις 22 Μαρτίου 2017,  εκδόθηκαν πρωτόκολλα αποζημίωσης και κατεδάφισης τα οποία κοινοποιήθηκαν στους ενδιαφερομένους στις 18 Ιουλίου 2017.

Ήδη οι 4 θιγόμενοι μέσω του δικηγόρου τους Γεωργίου Μαμουζέλλου υπέβαλαν υπόμνημα- αίτημα στο Δήμο Καλυμνίων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Το υπόμνημα έχει ήδη διαβιβαστεί από το Δήμο Καλυμνίων στο συνήγορο του Πολίτη