Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τη Δευτέρα 14 Αυγούστου βράδυ στην παραλιακή Πόθιας Καλύμνου λόγω της περιφοράς του Επιταφίου της Παναγίας του Γλυκιού.

2144

Από το Λιμεναρχείο Καλύμνου εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τη Δευτέρα 14 Αυγούστου 2017 βράδυ, στην παραλιακή Πόθιας Καλύμνου, λόγω της περιφοράς του Επιταφίου της Παναγίας του Γλυκιού.