Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τη Δευτέρα 14 Αυγούστου βράδυ στην παραλιακή Πόθιας Καλύμνου λόγω της περιφοράς του Επιταφίου της Παναγίας του Γλυκιού.

2128

Από το Λιμεναρχείο Καλύμνου εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τη Δευτέρα 14 Αυγούστου 2017 βράδυ, στην παραλιακή Πόθιας Καλύμνου, λόγω της περιφοράς του Επιταφίου της Παναγίας του Γλυκιού.

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός