Οι Δημοτικοί σύμβουλοι που θα συμμετέχουν στο νέο ΔΣ της ΑΝΕΚ.

974

Το ΔΣ Καλύμνου στη χθεσινή του συνεδρίαση 18 Αυγούστου 2017, προχώρησε στον ορισμό Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ. της Ανωνύμου Ναυτιλιακής Εταιρείας Καλύμνου σύμφωνα με το άρθρο 25 του νέου κωδικοποιημένου καταστατικού

Συγκεκριμένα στο νέο ΔΣ  της ΑΝΕΚ εκτός του Δημάρχου Ιωάννη Γαλουζή θα συμμετέχουν οι δημοτικοί σύμβουλοι :

1.Διαμαντής Ιωάννης

2.Ζαίρης Κώστας

  1. Μουσελλής Μανώλης (από την αντιπολίτευση)
  2. Ρήγας Μικές
  3. Τρικοίλης Γεώργιος

Το νέο ΔΣ που είναι 9μελές, θα συμπληρωθεί με 3 άτομα ακόμα που θα εκπροσωπούν μετόχους και Φορείς και που θα εκλεγούν κατά τη Γενική Συνέλευση. Στη συνέχεια το νέο ΔΣ θα συγκροτηθεί σε Σώμα.