Ο Δήμαρχος Καλυμνίων Ι.Γαλουζής έκανε δεκτή την αίτηση ανάκλησης της παραίτησης του δημοτικού συμβούλου Γ.Μαύρου παράλληλα όμως τον έθεσε σε 8μηνη αργία σε εκτέλεση απόφασης του Γ.Γ Α.Δ.Α

1805

Ο Δήμαρχος  Καλυμνίων Ιωάννης Γαλουζής με απόφαση του που φέρει σημερινή ημερομηνία 25 Αυγούστου 2017, ανακαλεί την προγενέστερη απόφαση του 163/2017 με την οποία έκανε δεκτή την από 28 Ιουλίου 2017 παραίτηση από το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου του Γεωργίου Μαύρου και αποδέχεται την από 14- 08-2017 νέα αίτηση για ανάκληση της Παραίτησης του.

Παράλληλα με δύο διαπιστωτικές πράξεις που υπογράφει ο Δήμαχρος Ιωάννης Γαλουζής που και αυτές φέρουν σημερινή ημερομηνία, ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Μαύρος τίθεται σε 8μηνη αργία σε εκτέλεση απόφασεων του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Σύμφωνα με την πρώτη διαπιστωτική πράξη, ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Μαύρος  τελεί σε αργία πέντε (5) μηνών, ήτοι το χρονικό διάστημα από 25/8/2017 έως 25/1/2018 ενώ με τη δεύτερη παρατείνεται η αργία για ένα τρίμηνο ακόμη από 26/1/2018 έως 26/4/2018.

Όπως αναφέρεται στις διαπιστωτικές πράξεις κατα το διάστημα που τελεί σε αργία αναστέλλεται οποιαδήποτε ιδιότητα ή άσκηση καθηκόντων που αποκτήθηκε εξαιτίας της ιδιότητας του Δημοτικού Συμβούλου.

Η παραπάνω αναστολή ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπροσώπησης του Δήμου Καλυμνίων σε Επιτροπές και Όργανα, αναπληρούμενος στις περιπτώσεις αυτές, για το παραπάνω διάστημα, από τον εκάστοτε νόμιμο αναπληρωτή του.

Να θυμίσουμε ότι οι διοικητικες ποινές της 8μηνης αργίας επιβλήθηκαν στο Γιώργο Μαύρο με δύο  αποφάσεις  του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 234(Ν.3852/10) της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,  λόγω συνεχών απουσιών από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβούλιου Καλύμνου. Με τη  μία απόφαση του επιβλήθηκε τρίμηνη αργία και με την άλλη πεντάμηνη.

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός