Ρύθμιση οφειλών από το Δήμο Καλυμνίων με δυνατότητα διαγραφής προστίμων και προσαυξήσεων

1238

Από το Δήμο Καλυμνίων εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση για ρύθμιση οφειλών :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΘΕΜΑ :  ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ  Ν.4483/2017( ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ  ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ )

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/2017 τ.Α΄) και κατά το άρθρο 52 αυτού,  οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και 2 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορούν  κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξη  υπηρεσία του  δήμου και  μέχρι  τις 30/11/2017,  να ρυθμίζονται ή να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα. ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλέξουν.

Η ευνοϊκή αυτή ρύθμιση θα βοηθήσει μεγάλο μέρος των οφειλετών να μπορέσουν να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους, απαλλαγμένοι από τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις  και να αποδεσμεύσουν τα ΑΦΜ τους,  κωλύοντας και την διαδικασία λήψης αναγκαστικών εισπρακτικών μέτρων  εναντίον τους.