Στη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. ύψους 1,2 εκ. ευρώ (συν προσαυξήσεις) καλείται να προχωρήσει ο Δήμος Καλυμνίων

1352

Στη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. (Δημοτικός Φόρος Δωδεκανήσου) συνολικού ύψους (χωρίς προσαυξήσεις) 1,2 εκ. ευρώ περίπου , θα προχωρήσει ο Δήμος Καλυμνίων στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα .

Μετά την ψήφιση του Ν.4483/2017 του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 31 Ιουλίου 2017 και το άρθρο 57 (Δημοτικός Φόρος Δωδεκανήσου) που αποσαφηνίζει ότι: «Βεβαιωμένες οφειλές από τον καταργούμενο φόρο και συναφείς κυρώσεις διαγράφονται κατόπιν διαπιστωτικής απόφασης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου» η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Καλυμνίων ξεκίνησε ήδη  την προετοιμασία, προκειμένου το θέμα να έλθει στο ΔΣ.

Συγκεκριμένα θα συνταχθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου αναλυτική κατάσταση με τις υφιστάμενες μέχρι σήμερα (ανείσπρακτες ) οφειλές από ΔΗΦΟΔΩ (κύρια οφειλή, πρόστιμα, προσαυξήσεις). Να σημειώσουμε ότι οι οφειλές  αυτές αφορούν περίπου 800 άτομα και η διαδικασία αυτή κρίνεται  σχετικά χρονοβόρα

Αμέσως μετά, η αναλυτική αυτή κατάσταση με τις υφιστάμενες μέχρι σήμερα (ανείσπρακτες ) οφειλές από ΔΗΦΟΔΩ θα πρέπει να εισαχθεί στο δημοτικό συμβούλιο όπου θα γίνει διαπιστωτική πράξη για τη διαγραφή των οφειλών που ήταν βεβαιωμένες μέχρι την ημερομηνία που ψηφίστηκε ο νόμος για την κατάργηση του ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ.

Εκτιμάται ότι η κατάσταση αυτή θα είναι έτοιμη να εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο εντός του Σεπτεμβρίου.