Την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017 η εξ αναβολής ΓΣ των μετόχων της ΑΝΕ Καλύμνου.

569

Την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017 στις 11.00 το πρωί  η αναβληθείσα ΓΣ των μετόχων της ΑΝΕ Καλύμνου.