Την Πέμπτη 24 Αυγούστου 2017 η ΓΣ των μετόχων της ΑΝΕΚ.

681

Παραθέτουμε παρακάτω την πρόσκληση προς τους μετόχους της ΑΝΕ Καλύμνου για τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Αυγούστου 2017.