Το «BLUE STAR PAROS» αναχωρώντας από το λιμάνι της Καλύμνου.

1815

Η φωτογραφία είναι από την αυλή του Αγίου Στεφάνου, χθες Κυριακή 20 Αυγούστου 2017 με το πλοίο «BLUE STAR PAROS» να αναχωρεί από το λιμάνι της Καλύμνου.

Να σημειώσουμε ότι το BLUE STAR PAROS που εκτελεί το δρομολόγιο κορμού με τρεις προσεγγίσεις στην Κάλυμνο την εβδομάδα, από τις 5 Σεπτεμβρίου 2017 αντικαθίσταται με το «BLUE STAR PATMOS»