Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να γίνει η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για το έργο «Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Καλυμνίων».

1413

Στη ματαίωση του διαγωνισμού που αφορά το έργο «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ» με προϋπολογισμό 927.350,43 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ.  και την επαναπροκήρυξη του, με νέα τεύχη δημοπράτησης, αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλυμνίων.

Να σημειώσουμε ότι ο διαγωνισμός είχε προκηρυχθεί να διεξαχθεί στις 12 Σεπτεμβρίου 2017 .

Ήδη επανυποβλήθηκε από το Δήμο Καλυμνίων  στην  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου το αίτημα προέγκρισης της δημοπράτησης με τα νέα τεύχη για ηλεκτρονικό διαγωνισμό ,. Αναμένεται ότι μέσα στον Οκτώβριο θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ,θα εγκριθεί τα αίτημα και θα επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισμός

Το έργο περιλαμβάνεται στον συνολικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία αξιοποιεί στο έπακρο τους διαθέσιμους κοινοτικούς πόρους, για την συμπλήρωση και βελτίωση βασικών κοινωνικών υποδομών στα νησιά, με στόχο την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, την βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα και  την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους κατοίκους.

Αφορά την κατασκευή ενός σύγχρονου βρεφονηπιακού σταθμού, πλήρως λειτουργικού, με όλες τις απαιτούμενες δομές, έτσι ώστε να εξασφαλίζει ένα αναβαθμισμένο περιβάλλον εκπαίδευσης στους μαθητές, τις οικογένειές τους, τους δασκάλους το προσωπικό του σχολείου, προσβάσιμο από όλους χωρίς καμία διάκριση, καλύπτοντας τις ανάγκες της περιοχής.

Πρόκειται για διώροφο κτίριο με υπόγειο, συνολικής επιφάνειας ορόφων 352,46 τ.μ., δυναμικότητας 60 νηπίων, εντός οικισμού Πόθιας στην περιοχή Ανάσταση Καλύμνου.

Το ισόγειο του κτιρίου έχει επιφάνεια 206,68 τ.μ. και περιλαμβάνει αίθουσα απασχόλησης 20 νηπίων, χώρο τραπεζαρίας-αίθουσα εκδηλώσεων, κουζίνα, γραφείο διεύθυνσης, χώρο υποδοχής, wc και wc ΑμεΑ.

Ο όροφος του κτιρίου έχει επιφάνεια 145,78 τ.μ. και περιλαμβάνει δύο αίθουσες απασχόλησης συνολικά 40 νηπίων, χώρο ύπνου νηπίων και wc.

Το υπόγειο του κτιρίου έχει επιφάνεια 256,78 τ.μ. και περιλαμβάνει βοηθητικούς χώρους.

Σύμφωνα με τη μελέτη προσβασιμότητας εξασφαλίζεται αυτόνομη και ασφαλής πρόσβαση ατόμων με αναπηρία, με ισόπεδες διαδρομές σε κάθε όροφο, ικανοποιητικό άνοιγμα θυρών, ικανοποιητικό πλάτος διαδρομών και ανελκυστήρα.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020