Προβλήματα στην ομαλή υδροδότηση της Τελένδου λόγω βλάβης στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της αφαλάτωσης.

831

Προβλήματα έχουν παρουσιαστεί τις τελευταίες τρεις ημέρες στην ομαλή υδροδότηση της Τελένδου, λόγω βλάβης που παρουσιάστηκε  στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης τη αφαλάτωσης.

Συγκεκριμένα το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της Αφαλάτωσης  που είναι τοποθετημένο στην έδρα της ΔΕΥΑΚ στην Κάλυμνο, δεν καταδεικνύει τις διακοπές που παρουσιάζονται στη λειτουργία του συστήματος αφαλάτωσης, με αποτέλεσμα να αδειάζουν οι δεξαμενές .

Το θέμα έχει αναφερθεί στην κατασκευάστρια εταιρεία ΤΕΜΑΚ και τις αμέσως επόμενες ημέρες θα έλθει στην Κάλυμνο συνεργείο για την αποκατάσταση της βλάβης.

Μέχρι τότε η ΔΕΥΑΚ αντιμετωπίζει το πρόβλημα με την αποστολή υπαλλήλου, που θέτει επί τόπου σε λειτουργία  το σύστημα, προκειμένου να γεμίσουν οι δεξαμενές. Βέβαια πρόκειται για μία προσωρινή λύση, ενώ παρουσιάζονται και προβλήματα στην ποιότητα του νερού με προσμείξεις από λάσπη.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση ,εκτιμάται ότι υπάρχει διαρροή και αύριο Κυριακή πρωί, συνεργείο της ΔΕΥΑΚ θα βρίσκεται στο νησί προκειμένου την εντοπίσει και να αποκαταστήσει τη βλάβη.