Παρατείνεται η απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων στην παραλιακή Καλύμνου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2017.

1392

Στην ανανέωση για το χρονικό διάστημα έως και την 30 Σεπτεμβρίου 2017 των προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Καλύμνου προχώρησε το Λιμεναρχείο Καλύμνου. 

Ουσιαστικά τα μέτρα αφορούν στην απαγόρευση στάθμευσης σε όλη την παραλιακή από το κτίριο του Δημοτικού Γραφείου Τουρισμού έως και το κτίριο της Ιχθυόσκαλας για αυτοκίνητα και στις δύο πλευρές του δρόμου και για μοτοποδήλατα στην πλευρά της προκυμαίας.

Αναλυτικά δείτε όλη τη σχετική απόφαση

Τη λήψη προσωρινών μέτρων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά μήκος της χερσαίας ζώνης Λιμένα Καλύμνου, για λόγους απρόσκοπτης διεξαγωγής της δημόσιας κυκλοφορίας από 01/09/2017 έως και την 30/09/2017 και μέχρι την έγκριση σχετικής κυκλοφοριακής μελέτης.

Συγκεκριμένα:

1. Από το κτίριο της Ιχθυόσκαλας έως και το κτίριο του Δημαρχιακού Μεγάρου επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση μόνο των μοτοποδηλάτων στην πλευρά των καταστημάτων. Επιτρέπεται δε η στάση και η στάθμευση στην πλευρά της προκυμαίας για όλα τα οχήματα στις ορισθείσες θέσεις στάθμευσης οι οποίες και θα σημανθούν. Επιτρέπεται επίσης η στάση και η στάθμευση για οχήματα Δημόσιας Χρήσης σε χώρο έναντι του κτιρίου του Δημαρχιακού Μεγάρου ο οποίος και θα σημανθεί.

  1. Από το κτίριο του Δημαρχιακού Μεγάρου έως και το ξενοδοχείο με την επωνυμία «OLYMPIC», την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης κατά μήκος της χερσαίας ζώνης Λιμένα Καλύμνου για όλα τα αυτοκίνητα ενώ για τα μοτοποδήλατα στην πλευρά της προκυμαίας. Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στις θέσεις που βρίσκονται κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) διάβασης πεζών και ατόμων με αναπηρία ΑμέΑ έναντι του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «PORTO», έναντι καταστήματος Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, παραπλεύρως και έναντι κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου καθώς και έναντι Δημαρχιακού Μεγάρου. Επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων ατόμων με αναπηρία ΑμέΑ στις ορισθείσες θέσεις έναντι ξενοδοχείου με την επωνυμία «OLYMPIC», έναντι καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με τη επωνυμία «ΥΑΚΙΝΘΟΣ», έναντι αρτοποιείου με την επωνυμία «ΣΟΥΛΟΥΝΙΑ» και έναντι κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου οι οποίες και θα σημανθούν κατάλληλα. Επιτρέπεται η στάθμευση των οχημάτων των κ. κ. Επάρχου, Δημάρχου και Ειρηνοδίκη στις ορισθείσες θέσεις στάθμευσης έναντι του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επιτρέπεται η στάση ξενάγησης έναντι του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου για το τουριστικό τρενάκι σε ορισθείσα θέση που θα σημανθεί κατάλληλα. Επιτρέπεται η στάθμευση μέχρι δύο (02) οχημάτων για την εξυπηρέτηση καταστημάτων σε χώρους που θα σημανθούν κατάλληλα. Επιτρέπεται η στάση μέχρι τεσσάρων (04) οχημάτων για την απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στις Δημόσιες υπηρεσίες σε χώρους που θα σημανθούν κατάλληλα

3. Από το ξενοδοχείο με την επωνυμία «OLYMPIC» έως και το κτίριο του Δημοτικού Γραφείου Τουρισμού την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης κατά μήκος της χερσαίας ζώνης Λιμένα Καλύμνου για αυτοκίνητα ενώ για μοτοποδήλατα στην πλευρά της προκυμαίας. Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στις θέσεις που βρίσκονται κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) διάβασης πεζών και ατόμων με αναπηρία ΑμέΑ έναντι του Λιμενικού Καταστήματος καθώς και έναντι και παραπλεύρως καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «CΙΑΟ». Επιτρέπεται η στάθμευση έναντι του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «CΙΑΟ» για το τουριστικό τρενάκι σε ορισθείσα θέση που θα σημανθεί κατάλληλα. Επιτρέπεται δε η στάση και η στάθμευση στις ορισθείσες θέσεις στάθμευσης οι οποίες και θα σημανθούν. Επιτρέπεται η στάση μέχρι δύο (02) οχημάτων για την απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στις Δημόσιες υπηρεσίες σε χώρους που θα σημανθούν κατάλληλα.

  1. Στον Κεντρικό Προβλήτα Επιβατηγού Λιμένα Καλύμνου την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων στον Κεντρικό Προβλήτα Λιμένα Καλύμνου. Επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όπισθεν του κτιρίου της Φιλαρμονικής σε θέσεις οι οποίες και θα σημανθούν. Επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση στη Βόρεια πλευρά του λιμένα από το χώρο έναντι του Δημοτικού Γραφείου Τουρισμού έως και το χώρο έναντι των Εκδοτηρίων εισιτηρίων. Επιτρέπεται δε η στάση και η στάθμευση των Φ/Γ οχημάτων Δημοσίας Χρήσης στο χώρο του κτιρίου του Δημοτικού Φόρου ο οποίος και θα σημανθεί κατάλληλα. Επιτρέπεται, τέλος η στάση και η στάθμευση Ρυμουλκών (τρακτόρων ) και ημιρυμουλκούμενων (επικαθήμενων) οχημάτων σε χώρο όπισθεν του κτιρίου του Δημοτικού Φόρου σε χώρο που θα σημανθεί κατάλληλα. Η στάση των προς φόρτωση σε πλοία οχημάτων θα επιτρέπεται στη νότια πλευρά του Κεντρικού Προβλήτα μία (01) ώρα πριν τον κατάπλου του εν λόγω πλοίου.

 

  1. Από το κτίριο του Δημοτικού Γραφείου Τουρισμού έως και την Νέα Παραλία –Κασόνια επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση των αυτοκινήτων και των μοτοποδηλάτων μόνο στις ορισθείσες θέσεις στάθμευσης οι οποίες και θα σημανθούν κατάλληλα. Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε όλες τις στροφές κατά μήκος της χερσαίας ζώνης Λιμένα Καλύμνου.

 Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε όλες τις προβλήτες που εξυπηρετούν την πρόσδεση σκαφών κατά μήκος της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Καλύμνου.

Επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων στην προβλήτα έναντι του κτιρίου του Δημαρχιακού Μεγάρου εκτός από τον χώρο πέριξ του σημείου πρόσδεσης του Ε/Γ-Δ/Ρ «ΜΑΝΙΑΪ» Ν.Κ.224.

Την απαγόρευση παραμονής ανελκυσθέντων σκαφών καθώς και τρέιλερ καθ΄ όλο το μήκος του Λιμένα καθώς και της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Καλύμνου .