Εκπαίδευση Ομάδας Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης του ΔΛΤ Καλύμνου.

1012

Από το ΔΛΤ Καλύμνου εκδόθηκε το παρακάτω δελτίο τύπου που αφορά στην Εκπαίδευση Ομάδας Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλύμνου, δείχνοντας έμπρακτα την ευαισθητοποίησή του σε ό,τι αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, προέβη την 12 και 13-10-2017 στην  Ετήσια εκπαίδευση της ομάδας που έχει συγκροτήσει για την αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης στους λιμένες αρμοδιότητάς του, σε συνεργασία με την εξειδικευμένη Εταιρία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για αντίστοιχα θέματα ΜΕΤΟΠΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, με την οποία έχει συμβληθεί τα τελευταία χρόνια. Η εκπαίδευση περιελάμβανε θεωρητικό και πρακτικό μέρος, ενώ στα πλαίσια του δεύτερου εκτελέστηκε και Άσκηση Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης.

Κατά τη διάρκεια της θεωρητικής εκπαιδεύσεως, που διεξήχθη στο Κτίριο Σχολής Δυτών, παρουσιάστηκε μεταξύ των άλλων η οργάνωση του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου για την αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης ειδικά από Πετρελαιοειδή, ο αντιρρυπαντικός εξοπλισμός που έχει τοποθετήσει στην Κάλυμνο, όπως και οι διαδικασίες χρήσης αυτού. Επιπλέον, έγινε εκτενής αναφορά στο συμβάν βύθισης του ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ και τις συνέπειές του, ενώ αναπτύχθηκαν τρόποι και δράσεις που θα μπορούσαν τα μέλη της Ομάδας του Δ.Λ.Τ. να είχανε προβεί, αν αυτό ελάμβανε χώρα στην Κάλυμνο.

Στο πρακτικό μέρος έγινε επίδειξη όλου του εξοπλισμού και εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε άσκηση, το σενάριο της οποίας αφορούσε στη διαρροή πετρελαιοειδών αποβλήτων από άγνωστο σκάφος, προσδεμένο στο Λιμένα Καλύμνου. Για την αντιμετώπιση του περιστατικού έγινε χρήση πλωτού φράγματος μήκους 135 μέτρων, όπως και η απαραίτητη Επιχειρησιακά αγκυροβόλησή του.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ομάδα αντιρρύπανσης απαρτίζεται από εθελοντές, που νοιάζονται για το καλό του Νησιού.

Στην εκπαίδευση παρευρέθη και ο νέος Πρόεδρος του ΔΛΤ Καλύμνου, Κος Νέστορας Φρατζής, ο οποίος συμμετείχε ενεργά και στην Άσκηση Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης.

Στόχος της οργάνωσης του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου, όπως ήδη προαναφέρθηκε, είναι η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ενός περιστατικού ρύπανσης, ειδικά διαρροής πετρελαιοειδούς, διότι όπως είναι ευνόητο, αν μια πετρελαιοκηλίδα εξαπλωθεί αφενός θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στο περιβάλλον και την οικονομική ζωή του τόπου μας, ακόμα και στις ζωές των κατοίκων του Νησιού γενικότερα.

Δια του παρόντος, το Δ.Λ.Τ. Καλύμνου ευχαριστεί θερμά όλους όσους συμμετείχαν στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα το Λιμεναρχείο Καλύμνου, το Δήμο Καλύμνου, το Σύλλογο Επαγγελματικών Αλιέων της Νήσου, τη ΔΕΗ ΑΣΠ Καλύμνου, τους εκπροσώπους των Ιχθυοκαλλιεργειών ΣΕΛΟΝΤΑ και ιδιαίτερα την Εταιρία ΑΡΓΩ Α.Ε. την οποία εκπροσώπησαν οι ιδιοκτήτες της Μιχαήλ και Αντώνιος Ψαρομπάς, ενώ διέθεσαν και σκάφος συνεργάτη τους για τη διεξαγωγή της Ασκήσεως Αντιρρύπανσης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΛΤ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΤΗΛΙΑΚΟΣ