Με πρωτοβουλία του «Express Market» καθαρίστηκε ο χώρος κάτω από το δασάκι του Αγίου Πέτρου

1499

Με πρωτοβουλία του «Express Market»καθαρίστηκε ο χώρος κάτω από το δασάκι του Αγίου Πέτρου.

Από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Μικέ Ρήγα στάλθηκε η παρακάτω ευχαριστήρια επιστολή :