Νέος Πρόεδρος στο ΔΛΤ Καλύμνου ο Νέστορας Φρατζής—Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης ο αντιδήμαρχος Σακελλάρης Τηλιακός.

1745

Αλλαγές είχαμε στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο  Καλύμνου και στη Δημοτική Επιτροπή Τουριστική Ανάπτυξη αναφορικά με τους Προέδρους .

Στη χθεσινή του συνεδρίαση 16 Οκτωβρίου 2017, το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε ως νέο Πρόεδρο το δημοτικό σύμβουλο Νέστορα Φρατζή που θα αντικαταστήσει τον μέχρι σήμερα Πρόεδρο Σακελλάρη Τηλιακό.

Στο Σακελλάρη Τηλιακό παράλληλα με τα καθήκοντα του Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ανατέθηκαν και τα καθήκοντα του Προέδρου της  Δημοτικής Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής. Την θέση αυτή κατείχε ο Νέστορας Φρατζή ,ο οποίος είχε παραιτηθεί.

Στην ίδια συνεδρίαση  αντικαταστάθηκε το μέλος του ΔΛΤ Καλύμνου Γεώργιος Πέρος και στην θέση του ορίστηκε η δημοτική σύμβουλος Μαρία Αλεξανδράκη