Παραμένουν σφραγισμένα τα Ελαιοτριβεία σε Κω κα Κάλυμνο-Κινδυνεύει η φετινή τοπική παραγωγή.(video)

2399

video με ρεπορτάζ της Μαρίας Παπαζαχαρίου  για το ΔΗΡΑΣ ΚΩ

 

Συνεχίζουν να παραμένουν κλειστά τα 3 Ελαιοτριβεία στην Κω, καθώς  και το Δημοτικό Ελαιοτριβείο της Καλύμνου, αφού οι υπεύθυνοι δεν έχουν προσαρμόσει τη λειτουργία τους, σύμφωνα  με την ισχύουσα νομοθεσία.

Αποτέλεσμα οι Ελαιοπαραγωγοί των 2 νησιών να είναι ανάστατοι, αφού κινδυνεύει η τοπική παραγωγή ,καθώς η ελαιουργική περίοδος ξεκίνησε και τα  Ελαιοτριβείο στα 2 νησιά παραμένουν κλειστά περιμένοντας το «πράσινο φως» από την Περιφέρεια

Σε ανακοίνωση του, που φέρει ημερομηνία 11 Οκτωβρίου 2017 και με τίτλο «ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ» ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Ιωάννης Φλεβάρης μεταξύ άλλων αναφέρει

Η λειτουργία των ελαιουργείων σε κάθε νησί και η εξυπηρέτηση των παραγωγών, των ελαιουργών και κυρίως η παραγωγή ενός σπουδαίου εθνικού προϊόντος της πατρίδας μας, όπως το ελαιόλαδο, ήταν και είναι βασικό μέλημα της Περιφερειακής Αρχής.

Ξεκινήσαμε από την αρχή Να ξεκαθαρίσει το τοπίο και το καθεστώς νόμιμης λειτουργίας των ελαιουργείων της Περιφέρειάς μας. Φυσικά το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Περιφέρειά μας αλλά ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια και αυτό το γνωρίζουν όλοι. Εδώ όμως υπήρχαν, καταγγελίες, αναφορές, καταθέσεις στο αρμόδιο Πρωτοδικείο και Πταισματοδικείο και γενικά ένας σκληρός ανταγωνισμός μονάδων και επιχειρήσεων.

Το βασικό πρόβλημα όλων σχεδόν των ελαιοτριβείων είναι η διάθεση των αποβλήτων τους η οποία σε αρκετές περιπτώσεις ήταν σχεδόν ανεξέλεγκτη ενώ η σχετική νομοθεσία είναι αυστηρότατη και ουδείς μπορεί να την προσπεράσει. Από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων υπάρχει σοβαρός κίνδυνος και πρόβλημα μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα και άλλων αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που κανείς και πολύ περισσότερο οι αρμόδιες Υπηρεσίες Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος δεν μπορούν και δεν πρέπει να προσπεράσουν. Βάλαμε κανόνες, τους εφαρμόσαμε και σήμερα τα περισσότερα ελαιουργεία λειτουργούν νόμιμα, όταν παραλάβαμε ένα μόνο αδειοδοτημένο ή ελάχιστα με επαρκή δικαιολογητικά.

Ήδη εδώ και ένα ολόκληρο χρόνο το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη στέλνει συνεχώς το μήνυμα και την πρόσκληση. Ελάτε άμεσα να συμπληρώσετε τα δικαιολογητικά σας. Η προσπάθεια και η όχληση είναι συνεχής.

Ελάτε. Προστρέξετε άμεσα. Ελάτε φίλοι ελαιουργοί μαζί με τους συνεργάτες σας, μηχανολόγους, γεωπόνους, μηχανικούς τεχνικούς

Ελάτε μην καθυστερείτε άλλο. Το πλήρωμα του χρόνου έφτασε. Βρισκόμαστε προ των πυλών της ελαιοκομικής περιόδου. Τρέξτε στις Υπηρεσίες. Είναι δική σας ευθύνη η λειτουργία των ελαιοτριβείων σας. Η εντολή μας προς τις Διευθύνσεις της Περιφέρειας είναι ξεκάθαρη. Να εξυπηρετηθούν κατά προτεραιότητα οι ελαιουργοί. Σας περιμένουμε.

Ειδικότερα για το νησί της Κω, για να εξετάσουμε ως πραγματικό παράδειγμα με σημερινά δεδομένα την περίπτωση ενός μεγάλου και σημαντικού νησιού ισχύουν τα παρακάτω: Υπάρχουν τρία ελαιοτριβεία με φάκελο στην Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα το «πρώτο», το «δεύτερο» και το «τρίτο».

Τα πρώτα δυο ελαιοτριβεία έχουν εφοδιαστεί με άδεια εγκατάστασης (τροποποίηση) και έχουν την υποχρέωση προκειμένου η λειτουργία τους να είναι νόμιμη , σύμφωνα με την  Υ.Α. Αριθμ. οικ. 32790/392/Φ.15 /2017  και την Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας με ΑΔΑ ΩΕΔ3465ΧΙ8-ΓΤΧ  πριν την έναρξη  λειτουργίας   να υποβάλουν  γνωστοποίηση  αποκλειστικά ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr

Με την ηλεκτρονική κατάθεση της γνωστοποίησης λειτουργίας τους στο σύστημα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να τηρούνται και να είναι σε ισχύ σε δικό τους αρχείο, εντός του χώρου των ελαιοτριβείων.

Η αδειοδότηση του μηχανολογικού εξοπλισμού των ελαιοτριβείων γίνεται ύστερα από την υποβολή  γνωστοποίησης, τον έλεγχο των τηρούμενων δικαιολογητικών και των όρων της άδειας εγκατάστασης με την ανάκληση τυχόν απόφασης  προσωρινής  διακοπής λειτουργίας.

Στην περίπτωση της Κω, ο μηχανικός ενός εκ των τριών ελαιουργείων ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι για την ηλεκτρονική κατάθεση της γνωστοποίησης λειτουργίας εκκρεμεί η περιβαλλοντική έγκριση της μελέτης  εδαφοδεξαμενής, που προβλέπεται  στην άδεια εγκατάστασης (Π.Π.Δ.), από την Δ/νση  Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ∆ωδ/σου.

Το «τρίτο» ελαιοτριβείο έχει υποβάλει Ερωτηματολόγιο και οφείλει να καταθέσει τα προσδιορισθέντα δικαιολογητικά από την Υπηρεσία μας για την τροποποίηση άδειας εγκατάστασης.

Από την παραπάνω παρουσίαση της κατάστασης διαπιστώνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον και κινητικότητα από τους ελαιοτριβείς και εξελίσσεται η διαδικασία αδειοδότησης και προβλέπεται πιθανώς να ολοκληρωθεί με την συμπλήρωση και προσκόμιση των δικαιολογητικών τα οποία οι Υπηρεσίες μας θα αποδεχθούν και θα εξετάσουν άμεσα και κατά προτεραιότητα.

Θα βρισκόμαστε στη θέση μας για να στηρίξουμε την διαδικασία συγκέντρωσης δικαιολογητικών και την αδειοδότηση όλων των μονάδων και καλούμε όλους τους ενδιαφερομένους να προσέλθουν με τον φάκελο των δικαιολογητικών τους άμεσα με την ευχή για μια ομαλή και απρόσκοπτη ελαιουργική περίοδο 2017 – 2018.

Διαφωτιστικό και αναλυτικό για το τι συμβαίνει στην περιοχή μας , είναι το ρεπορτάζ που ακολουθεί της Μαρίας Παπαζαχαρίας για το  ΔΗΡΑΣ Κω.