Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλύμνου αποφάσισε να μην μεταφέρει στην Τράπεζα της Ελλάδας τα ταμειακά διαθέσιμα του ύψους 2.588.314 ευρώ.

1715

Να μην μεταφέρει στην Τράπεζα της Ελλάδας, ο Δήμος Καλυμνίων τα ταμειακά τους διαθέσιμα ,που αυτή τη χρονική στιγμή ανέρχονται στο ποσό των 2.588.314 ευρώ , αποφάσισε κατά πλειοψηφία, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλύμνου στη συνεδρίαση του, την περασμένη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4323/2015, που κύρωσε την από 20.04.2015 ΠΝΠ- ΦΕΚ 41/2015 τεύχος Α’: «Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το ισχύον «Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, υποχρεούνται να καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν τα κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή διαδικασίας. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα κεφάλαια που απαιτούνται για την κάλυψη των ταμειακών τους αναγκών για το επόμενο δεκαπενθήμερο, καθώς και τα κεφάλαια που έχουν κατατεθεί από τους ανωτέρω φορείς στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με εγκύκλιο, που απέστειλε τις προηγούμενες ημέρες σε όλους τους φορείς της γενικής κυβερνήσεως, στους οποίους υπάγονται και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης καλούσε  για την εφαρμογή του νόμου και τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων όλων των ΟΤΑ της Χώρας στην Τράπεζα της Ελλάδας μέχρι 29 Σεπτεμβρίου 2017.

Να επισημάνουμε ότι αρνητικοί στην μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα Ελλάδας είναι τόσο η ΚΕΔΕ όσο και η ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, με ανακοινώσεις που εξέδωσαν . Το βασικό σκεπτικό της ΚΕΔΕ αλλά και της ΠΕΔ είναι ότι η χώρα δεν βρίσκεται σε έκτακτες συνθήκες (όπως το 2015) αφού και ο ίδιος ο πρωθυπουργός μιλάει για ανάπτυξη και έξοδο από τα μνημόνια

Στη συνεδρίαση του ΔΣ της Δευτέρας, εισηγητής ήταν ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Σακελλάρης Τηλιακός ,ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στα οικονομικά  στοιχεία του Δήμου και στην εισήγηση του Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πανορμίτη Πίκου.

Το ΔΣ μετά και τη συζήτηση που ακολούθησε αποφάσισε κατά πλειοψηφία, να να μην μεταφέρει στη Τράπεζα της Ελλάδας τα ταμειακά διαθέσιμα του ύψους 2.588.314 ευρώ.

Την πρόταση δεν ψήφισε η Παράταξη της μείζονος μειοψηφίας, η οποία κατέθεσε ξεχωριστή πρόταση που εισηγήθηκε ο Δημοτικός σύμβουλος Μανώλης Μουσελλής και περιλάμβανε τρία σημεία.

1.Να ζητηθεί να ακυρωθεί ο υφιστάμενος νόμος

2.Νά γίνει αντιστοίχηση των χρηματικών διαθεσίμων με έργα που είναι προγραμματισμένα να εκτελεστούν

  1. Να ξεκινήσουν άμεσα τα έργα και να πληρωθούν, ώστε να μειωθούν και τα ταμειακά διαθέσιμα

Κλείνοντας να αναφέρουμε, ότι στην εν λόγω συνεδρίαση αναφέρθηκε, ότι ο ο Δήμος ήδη έχει φέρει σε πέρας διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη Τράπεζας που προσφέρει υψηλότερο επιτόκιο και όρους, στην οποία θα κατατεθούν τα χρηματικά διαθέσιμα και η σχετική εισήγηση  της Οικονομικής υπηρεσίας έχει κοινοποιηθεί προκειμένου να ληφθεί η τελική απόφαση. Μάλιστα λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος από τις Τράπεζες μετά την εισήγηση προέκυψε εκ νέου προσφορά τράπεζας που θα αξιολογηθεί.

Επίσης στο συνολικό ποσό των 2.588,314 εύρώ .συμπεριλαμβάνεται ποσό 1.114.334,29€ το οποίο αφορά τη ΣΑΤΑ και είναι προς εκτέλεση έργων και επενδύσεων που σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία θα εκτελεστούν έως το τέλος του έτους.