Ψήφισμα του ΔΛΤ Καλύμνου για το θάνατο του πρώην Αντιπροέδρου και μέλους του ΔΣ Χρήστου Χατζημιχάλη.

1915

 

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ Κ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ – ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΚΑΙ ΝΥΝ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Στην Κάλυμνο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου , σήμερα την 02α Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στο άκουσμα της θλιβερής είδησης του θανάτου του κ. Χατζημιχάλη Χρήστου συνήλθε, το Δ.Σ. σε έκτακτη συνεδρίαση του και αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τα μέλη,

 ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Να εκφράσει τη θλίψη του για την απώλεια του αειμνήστου κ. Χατζημιχάλη Χρήστου πρώην αντιπροέδρου και νυν μέλους του  Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου.
  2. Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του θανόντος.
  3. Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.
  4. Να δημοσιευθεί το παρόν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης

Το παρόν ψήφισμα πήρε αύξοντα αριθμό 146

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το ψήφισμα αυτό, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο  πρακτικό της από 02-10-2017 έκτακτης συνεδρίασης του Δ.Σ., υπογράφεται ως κατωτέρω.

 

Ο Πρόεδρος

Τηλιακός Σακελλάρης

Τα Μέλη

  1. Μαρίνος Ιωάννης
  2. Ρήγας Μικές
  3. Γιανικουρής Νικήτας
  4. Λελέκης Μιχαήλ
  5. Κουλλιάς Εμμανουήλ
  6. Τσαγκάρης Θεοφίλης