Αδιαφορία από Δήμους και ΔΕΥΑ της Δωδεκανήσου στην πρόσκληση της ΠΝΑ να καταθέσουν προτάσεις αντιπλημμυρικών έργων για χρηματοδότηση!!

1450

Δόθηκε από τον Περιφερειάρχη   λόγω έλλειψης προτάσεων, Παράταση στη δεύτερη κατά σειρά πρόσκληση για ένταξη αντιπλημμυρικών έργων στο Ε.Π. “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”.

Παρά τα προβλήματα που υπάρχουν στα νησιά από την έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων  και τις καταστροφές που σημειώνονται αρκετές φορές από τις έντονες βροχοπτώσεις τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, Δήμοι και ΔΕΥΑ της Περιφέρειας άφησαν να παρέλθουν σχεδόν αναξιοποίητες οι δύο προσκλήσεις που έχει απευθύνει μέχρι σήμερα ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, προκειμένου να καταθέσουν προτάσεις για αντιπλημμυρικά έργα, για να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020, με συνολικό ποσό που ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε Δελτίο Τύπο που έδωσε  στη δημοσιότητα η Περιφέρεια, στην πρώτη πρόσκληση υπήρξε πενιχρό ενδιαφέρον, αφού εντάχθηκε μόνο ένα αντιπλημμυρικό έργο από το Δήμο Ρόδου, ενώ ο Δήμος Κω χρηματοδότησε την προμήθεια οχήματος εκτάκτου ανάγκης.

Στη δεύτερη πρόσκληση που απηύθυνε ο Περιφερειάρχης, μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί καμία πρόταση και για το λόγο αυτό ο Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε σήμερα την παράταση λήξης της προθεσμίας υποβολής προτάσεων.

Ακολουθεί το  Δελτίο Τύπου της Περιφέρειας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παράταση στη δεύτερη κατά σειρά πρόσκληση για ένταξη αντιπλημμυρικών έργων στο Ε.Π. “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”, έδωσε ο Περιφερειάρχης, λόγω έλλειψης προτάσεων

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, υπέγραψε σήμερα την απόφαση τροποποίησης της πρόσκλησης με τίτλο «Αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών – αντιπλημμυρικά έργα», με την οποία δίνεται παράταση, μέχρι και τις 31/01/2018, στον χρόνο υποβολής προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους, δήμους και ΔΕΥΑ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, λόγω έλλειψης προτάσεων.

Πρόκειται για την δεύτερη κατά σειρά πρόσκληση του Περιφερειάρχη, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 2.124.000 ευρώ,  προς τους δυνητικούς δικαιούχους, να εντάξουν έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και να χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020». Η αρχική προθεσμία υποβολής προτάσεων ήταν από τις 14/08/2017 έως τις 30/11/2017.

Μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί καμία πρόταση και για το λόγο αυτό, ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, υπέγραψε την απόφαση τροποποίησης της πρόσκλησης, παρατείνοντας την προθεσμία υποβολής προτάσεων κατά δύο μήνες, μέχρι τις  31/01/2018.

Ο Περιφερειάρχης είχε απευθύνει την πρώτη πρόσκληση για ένταξη και χρηματοδότηση αντιπλημμυρικών έργων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», τον Νοέμβριο του 2016, συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 3.000.000 ευρώ. Σε αυτήν εντάχθηκαν δύο προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 876.000 ευρώ. Ειδικότερα εντάχθηκαν τα εξής:
«Διευθέτηση ρέματος Ρένη Φαληρακίου Δήμου Ρόδου», με δικαιούχο τον Δήμο Ρόδου, επιλέξιμης και συνολικής δημόσιας δαπάνης 676.000 ευρώ και
«Προμήθεια οχήματος εκτάκτου ανάγκης για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κω», με δικαιούχο τον Δήμο Κω, επιλέξιμης και συνολικής δημόσιας δαπάνης 200.000 ευρώ.

Επιλέξιμες δράσεις, στην πρόσκληση που βρίσκεται σε ισχύ και η οποία παρατείνεται ως προς την ημερομηνία λήξης, είναι:

•    Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας  όπως έργα αύξησης της αντοχής των κοιτών στη διάβρωση, έργα διαμόρφωσης κατάλληλων κοιτών, έργα ανάσχεσης πλημμυρών, μικρά έργα οδοποιίας κατά μήκος των ρεμάτων  κ.α.
•    Προμήθεια εξοπλισμού αντιπλημμυρικής προστασίας

Δεν είναι επιλέξιμες οι δράσεις:

•    Έργα συλλογής και αποχέτευσης ομβρίων
•    Έργα αποστράγγισης οδικών αξόνων και άλλων τεχνικών έργων
•    Παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν κάλυψη ρέματος
•    Αντιπλημμυρικά έργα, στο πλαίσιο παρεμβάσεων ορεινής υδρονομίας σε δάση
•    Σημειακές παρεμβάσεις οι οποίες δεν τεκμηριώνεται ότι συμβάλλουν στην αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής

Η συγχρηματοδοτούμενη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη. ανέρχεται σε 2.124.000 ευρώ. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν, θα ενταχθούν στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.