Από την Τετάρτη 15/11/2017 διακόπτει προσωρινά τα δρομολόγια Κάλυμνος –Μαστιχάρι και αντίστροφα το F/B ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΖΕΥΣ λόγω ετήσιας επιθεώρησης.

1846

Από την Τετάρτη 15/11/2017 διακόπτει προσωρινά  τα δρομολόγια Κάλυμνος –Μαστιχάρι  και αντίστροφα το F/B ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΖΕΥΣ λόγω ετήσιας επιθεώρησης

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση της ΑΝΕΜ