Δείτε την Υπουργική Απόφαση-Πρόσκληση για τη δράση «Διάλυση αλιευτικού σκάφους»

1933

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 6.1.10 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (Ε.Π.Αλ.&Θ.).«Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων» και αφορούν στη δράση «Διάλυση αλιευτικού σκάφους»

Η αίτηση θα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στην ιστοσελίδα aposyrsi.alieia.gr και θα ακολουθεί ταχυδρομική υποβολή πλήρους φακέλου δικαιολογητικών.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε την  09.11.2017 και ώρα 10:00 π.μ. και ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 04.12.2017 και ώρα 15:00 μ.μ.

Δείτε όλη την πρόσκληση πατώντας πάνω στο σύνδεσμο

 prosklhsh_alieia071117