Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νόμος του ΥΝΑΝΠ που με το άρθρο 96 ρυθμίζει το θέμα των στεγάστρων στη Χερσαία ζώνη.

1908

Νόμο του κράτους αποτελεί από χθες 29 Νοεμβρίου 2017, το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που ψηφίστηκε στη Βουλή στις 23 Νοεμβρίου 2017 με τίτλο «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις».

Το ενδιαφέρον για τους καταστηματάρχες της  παραλιακής Καλύμνου  εστιάζεται στο άρθρο 96 του νέου νόμου που τακτοποιεί το θέμα με τις πέργκολες στη Χερσαία ζώνη και ρυθμίζει και τι θέμα των προστίμων που έχουν επιβληθεί.

Ο νέος αυτός Νόμος είναι ο υπ’αριθμ. 4504 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 29 Νοεμβρίου 2017(Τεύχος ΠΡΩΤΟ αριθμός Φύλλου 184)

Παραθέτουμε παρακάτω  στην τελική του μορφή το άρθρο 96 του  Νόμου του ΥΝΑΝΠ όπως ψηφίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες στην έντυπη έκδοση της «ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ» του Σαββάτου 2 Δεκεμβρίου 2017