Δύο υποτροφίες από το “Χριστοδουλάκειο ίδρυμα-οίκος Καλύμνιας σπουδάστριας” για το ακαδ.έτος 2017-2018

1945

Το ”Χριστοδουλάκειο ίδρυμα-οίκος Καλύμνιας σπουδάστριας” προκηρύσσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4182-2013 δύο [2]  υποτροφίες με  ε π ι λ ο γ ή για το ακαδ.έτος 2017-2018 για μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή ή το εξωτερικό, σε διακεκριμένες πτυχιούχες Ελληνίδες τμημάτων ή σχολών Α.Ε.Ι τηςχώρας μας ,χαμηλών εισοδημάτων και με καταγωγή κατά προτεραιότητα Κάλυμνο- Δωδεκάνησα.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 500,00 ευρώ μηνιαίως και είναι  διάρκειας ενός [1] έτους.

Η επιλογή θα γίνει με μοριοδότηση.

Απαραίτητα δικαιολογητικά’.

-Πτυχίο σχολής Α.Ε.Ι. με βαθμολογία άριστα ή λίαν καλώς

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

-Αντίγραφο εκκαθ.δήλωσης φόρου εισοδήματοςκαι δήλωσης ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας [Ε.Ν.Φ.ΙΑ] έτους 2016 των υποψηφίων και των γονέων.

-Βεβαίωση επιτυχίας ή αποδοχής της υποψηφίας στο τμήμα ή την σχολή γιά μεταπτυχιακές σπουδές.

-Υπεύθυνη δήλωση ότι η υποψήφια δέν έτυχε άλλης υποτροφίας το ίδιο χρονικό διάστημα ή για τον ίδιο σκοπό.

-Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.

Οι φάκελλοι  των δικαιολογητικών θα αποσταλλούν εντός 45 ημερών απο την ημερομηνία δημοσιοποίησης της προκήρυξης 14-11-2017  στην οδό  Υπ. Αλεξάνδρου Διάκου αρ. 30 Τ.Κ. 15452  – Αθήνα

Η  Πρόεδρος

Λεμονιά   Αλεξοπούλου

Πληροφορίες     τηλ.   210-6726095  κιν.  6934390282

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός