Η δεύτερη συνάντηση του Δικτύου για τη Διαδημοτική Συνεργασία μεταξύ των Δήμων Καλύμνου, Λέρου και Τήλου.

767

Στη δεύτερη συνάντηση του Δικτύου για τη Διαδημοτική Συνεργασία μεταξύ των Δήμων Καλύμνου, Λέρου και Τήλου , που πραγματοποιήθηκε στις 20/11/2017στην Αθήνα, παρευρέθηκε ο Δήμαρχος  Ιωάννης Γαλουζής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στην οποία συμμετείχαν οι Δήμαρχοι των τριών νησιών και οι αρμόδιοι εκπρόσωποι του Συμβουλίου της Ευρώπης,  υπό την καθοδήγηση του οποίου πραγματοποιείται αυτή η δράση, τέθηκαν οι βασικοί άξονες για την επίσημη πλέον ίδρυση του Δικτύου.

Το αντικείμενο της συμφωνίας περιλαμβάνει τομείς και άξονες που αφορούν την τοπική ανάπτυξη , το ανθρώπινο δυναμικό, θέματα περιβάλλοντος-πολιτισμού-τουρισμού-αθλητισμού, την κοινωνική μέριμνα, τις υποδομές καθώς και θέματα διαχείρισης αποβλήτων και ενέργειας.

Εξετάστηκαν επίσης τα επί μέρους άρθρα και διατάξεις, που θα διέπουν το καταστατικό του δικτύου συνεργασίας και καθορίστηκε ο οδικός άξονας των επόμενων ενεργειών, που πρέπει να ακολουθηθούν από όλα τα εμπλεκόμενα μέλη.

Από την πλευρά της Καλύμνου στη συνάντηση συμμετείχαν εκτός από το Δήμαρχο, ο Αντιδήμαρχος Μικές Ρήγας καθώς και ο συνεργαζόμενος με τον Δήμο της Καλύμνου μελετητής κος Γιάννης Ρώτας.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Αθήνα ο κος Δήμαρχος συμμετείχε σε ενημερωτική συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος στις 21/11/2017 -παρουσία του Υφυπουργού κου Σωκράτη Φάμελλου- με αντικείμενο  τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό  ΕΟΧ 2009-2014, και την Προγραμματική Ενότητα για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων.

Τέλος, συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας Νεκτάριο Σαντορινιό, με τον οποίο συζήτησαν θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας, που αφορούν κυρίως τη χερσαία ζώνη του νησιού μας αλλά και την ίδρυση Σχολής Εμπορικού Ναυτικού.