Πρόσληψη 2 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής από το Δήμο Καλυμνίων

1275

Ο Δήμος Καλυμνίων προκηρύσσει την πρόσληψη δύο  (2) Πτυχιούχων  Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με ωρομίσθια αποζημίωση, συνολικής διάρκειας μέχρι  28 εβδομάδων από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και  λήξη έως 31/7/2018, για την  υλοποίηση  των Προγραμμάτων  «Άθληση για Όλους»  της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, περιόδου 2017-2018.

Οι ενδιαφερόμενοι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής  μπορούν  να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Καλυμνίων ( Δημοτικό Στάδιο Καλύμνου), στην κ. Ρηνιού Καλλιόπη τηλ. 22430-51601, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι 24/11/2017.

Η περίληψη Προκήρυξης δημοσιεύεται στην εφημερίδα “ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ” του Σαββάτου 11 Νοεμβρίου 2017  που κυκλοφορεί.

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός