Συνέντευξη του Δημάρχου Καλύμνου Ιωάννη Γαλουζή στην on  line έκδοση της «Επιθεώρησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» της ΚΕΔΕ “LOCALIT

1130
​Αναδημοσιεύουμε τη συνέντευξη του Δημάρχου Καλύμνου Ιωάννη Γαλουζή στην on  line έκδοση της «Επιθεώρησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» της ΚΕΔΕ “LOCALIT”, εν όψει του ετήσιου Συνεδρίου.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΕ

Ι. Α. Γαλουζής, Δήμαρχος Καλυμνίων: Οι αλλαγές και μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από την ανάλογη χρηματοδότηση και αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων

 Το φετινό συνέδριό της ΚΕΔΕ βρίσκει την Τοπική Αυτοδιοίκηση αντιμέτωπη με μια μεγάλη πρόκληση: την αλλαγή του Καλλικράτη και την προώθηση μιας ουσιαστικής μεταρρύθμισης στη λειτουργία του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης. Με βάση αυτή την πρόκληση, ποιος είναι κατά τη γνώμη σας ο οδικός χάρτης που πρέπει να χαράξει το συνέδριο και εν γένει η Αυτοδιοίκηση;

Είναι πιστεύω απαραίτητο -εν όψει αυτής της αλλαγής- να υπάρξει αρχικά μια απαραίτητη καταγραφή και κωδικοποίηση των κυριότερων ζητημάτων, που απασχολούν την τοπική αυτοδιοίκηση, ούτως ώστε να γίνεται σε Θεσμικό επίπεδο εντονότερα και ασφαλώς πιο συντονισμένα η διεκδίκηση από την κεντρική εξουσία.

Πρέπει να υπάρξει ειλικρινής και ουσιαστικός διάλογος ανάμεσα στους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και το αρμόδιο Υπουργείο, έτσι ώστε η όποια δρομολογούμενη μεταρρύθμιση να γίνει επί της ουσίας, με τους σωστούς όρους και να μην αποτελέσει γράμμα κενό.  Οι θέσεις πρέπει να είναι συγκεκριμένες και από τις δυο πλευρές.

 Κομβικό σημείο για το μέλλον και το νέο ρόλο που πρέπει να έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, αποτελεί η δρομολογούμενη αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που τη διέπει. Ποιες αλλαγές θεωρείτε καθοριστικές, ούτως ώστε να μπορούν οι δήμοι να αποφασίζουν για το μέλλον των τοπικών τους κοινωνιών, την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, για βιώσιμες και έξυπνες πόλεις, για τη διασφάλιση της διαφάνειας, για τη μεταρρύθμιση του κράτους και της ίδιας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης;

Το σημαντικότερο και κομβικότερο σημείο στην πορεία της τοπικής αυτοδιοίκησης προς έναν ουσιαστικά αναβαθμισμένο ρόλο που θα εξυπηρετεί τις τοπικές κοινωνίες και θα δικαιολογεί στο έπακρο το ρόλο και την παρουσία της, είναι πρωτίστως η οικονομική και διοικητική της αυτοτέλεια.

Οι όποιες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να λειτουργήσουν και να μην πέφτουν στο κενό, θα πρέπει να συνοδεύονται από την ανάλογη χρηματοδότηση και αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων.

Οι Δήμοι θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να αξιολογούν οι ίδιοι τις λειτουργικές τους ανάγκες και να ενισχύουν τις υποδομές τους, με το να κάνουν έργα, να συντηρούν τα σχολικά κτίρια και τις δομές προσχολικής αγωγής όπως είναι οι παιδικοί σταθμοί, οι παιδικές χαρές κτλ.

Σημαντικό κομμάτι εν όψει της υπάρχουσας κοινωνικής κρίσης, είναι η λειτουργία των κοινωνικών δομών προς ανακούφιση των αναξιοπαθούντων συμπολιτών μας, οι οποίες για να λειτουργούν σωστά και αποτελεσματικά, θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία ως προς τη διοικητική τους οργάνωση και στελέχωση και ασφαλώς επαρκής χρηματοδότηση από το κεντρικό κράτος.

Επίσης εξαιρετικά σημαντικό για την λειτουργία της Αυτοδιοίκησης με την έλλειψη προσωπικού και τη σημαντική υποστελέχωση που υπάρχει σε όλους τους τομείς, είναι να μπορεί ο κάθε Δήμος με νόμιμες διαφανείς αλλά και ευέλικτες και σύντομες διαδικασίες να καλύπτει τα λειτουργικά του κενά σε προσωπικό, χωρίς να καρκινοβατούν τα άπειρα σχετικά αιτήματα που αποστέλλουμε στα αρμόδια Υπουργεία.

Με την εφαρμογή δε της κινητικότητας, υπάρχει επιπλέον ο κίνδυνος της περαιτέρω αποδυνάμωσης των μικρών Δήμων, καθώς πολλοί είναι αυτοί που ίσως θελήσουν να μετακινηθούν σε μεγαλύτερους Δήμους δυσχεραίνοντας περισσότερο την κατάσταση.

Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι μία από τις αλλαγές του Καλλικράτη, αφορά στην εφαρμογή της απλής αναλογικής από τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019. Αντιθέτως η θέση της ΚΕΔΕ είναι ότι πρώτα πρέπει να μεταρρυθμιστεί το κράτος και μετά να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση για αλλαγή εκλογικού συστήματος. Ποια είναι η δική σας θέση;

Η εφαρμογή της απλής αναλογικής δεν αποτελεί αυτή τη στιγμή το σημαντικότερο ζήτημα που αφορά τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ούτε βέβαια και η μείωση της θητείας των Δημάρχων από τα 5 χρόνια στα 4. Οι Δημοτικές αρχές θα πρέπει να έχουν τα μέσα εκείνα, που θα τους επιτρέπουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και απρόσκοπτα προς όφελος των πολιτών, χωρίς να εξαρτώνται από πολιτικά παιγνίδια παρασκηνίου και χωρίς να υποκύπτουν -εξ ανάγκης- σε παρασκηνιακές διαβουλεύσεις και πολιτικές-κοινωνικές μειοψηφίες, που πιθανόν να θελήσουν να παίξουν το ρόλο «ρυθμιστών» .

Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε τέτοια ζητήματα, καθώς η Δημοκρατία είναι ένα ανοικτό αλλά ωστόσο ευάλωτο σύστημα και η τοπική αυτοδιοίκηση για να λειτουργήσει αποτελεσματικά, θα πρέπει να διασφαλισθεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των Δήμων μέσα από ισχυρές πλειοψηφίες.

Ένα από τα βασικά αιτήματα που προβάλει η Αυτοδιοίκηση σήμερα είναι να της δοθεί η δυνατότητα να συμβάλει ουσιαστικά στην αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας, την επιστροφή της κοινωνίας στην κανονικότητα, και τον επαναπατρισμό των νέων που «έδιωξε» η κρίση. Με ποιον τρόπο και ποια εργαλεία θεωρείτε ότι μπορούν να στηριχθούν οι αναπτυξιακές δυνατότητες των δήμων σήμερα;

Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι αναμφίβολα ένα ζωντανό κύτταρο και βασικός μοχλός για την ανάπτυξη και την πρόοδο της τοπικής κοινωνίας. Είναι ο άξονας μέσα από τον οποίο μπορεί και πρέπει να προωθούνται πρωτοβουλίες και να δρομολογούνται εξελίξεις. Οι αναπτυξιακές δυνατότητες των Δήμων μπορούν να είναι άπειρες και προς πολλές κατευθύνσεις, αρκεί να υπάρχει  και η κατάλληλη στήριξη από το κεντρικό κράτος.

Οι Δήμοι θα πρέπει να είναι λειτουργικά πλήρεις και αυτοτελείς. Άρα κύριο ζήτημα αποτελεί τόσο η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, η διοικητική αυτοτέλεια όσο και η εγγενής δυνατότητα κάλυψης των αναγκών της υποστελέχωσης σε προσωπικό.

Επίσης κεντρικό ζητούμενο είναι η οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων, μέσα από την ύπαρξη επαρκών πόρων και χρηματοδοτήσεων για να στηριχθούν οι πολλαπλές ήδη υπάρχουσες αλλά και συνεχώς αυξανόμενες αρμοδιότητες που μετακυλύονται στους Δήμους.

Είναι γεγονός ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην  οκταετία της κρίσης υπέστη πρωτοφανείς περικοπές των εσόδων της, ενώ και ο κρατικός προϋπολογισμός του 2018 προβλέπει περαιτέρω μειώσεις . Ποιες θεωρείτε ότι πρέπει να είναι οι άμεσες οικονομικές διεκδικήσεις των δήμων;

Είναι γεγονός ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει νιώσει πολύ έντονα την οικονομική κρίση μέσα από τη μείωση και τις συνεχείς περικοπές εσόδων που έχει υποστεί και ακόμα υφίσταται. Πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για ανάπτυξη και μεταρρύθμιση όταν οι Δήμοι μπορούν μόλις και μετά βίας να ανταπεξέλθουν στις πάγιες λειτουργικές τους ανάγκες .

Η φορολογική αποκέντρωση αποτελεί άμεση αναγκαιότητα και πάγιο αίτημα  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  καθώς επίσης και η επιστροφή στους Δήμους των παρακρατηθέντων της περιόδου 2010-2016.