Αναβλήθηκε για τις 13 Νοεμβρίου 2018 η εκδίκαση προσφυγών στο Ελεγκτικό Συνέδριο των Οικονομικών οργάνων και δημοτικών συμβούλων 1997 και 2001 Δήμου Καλυμνίων για καταλογιστικές πράξεις σε βάρος τους.

795

Αναβλήθηκε για τις 13 Νοεμβρίου 2018, η εκδίκαση των προσφυγών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, των Οικονομικών οργάνων και δημοτικών συμβούλων 1997 και 2001 Δήμου Καλυμνίων, για καταλογιστικές πράξεις σε βάρος τους .

Συγκεκριμένα σήμερα 12 Δεκεμβρίου 2017 ήταν προγραμματισμένη η εκδίκαση ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι προσφυγές που κατέθεσαν  στο 7ο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα οικονομικά όργανα και οι δημοτικοί σύμβουλοι την περίοδο 1997 και 2001 για καταλογιστικές πράξεις σε βάρος τους που εκδόθηκαν από το Β’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Οι προσφυγές αυτές αφορούσαν σε 2 καταλογιστικές πράξεις που εκδόθηκαν από το Β’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου:

1.Η πρώτη η υπ’ αριθμό 036 του 2014, καταλογιστική πράξη ποσού 538.753 ευρώ αφορούσε σε δαπάνες που πραγματοποιηθήκαν από το Δήμο Καλυμνίων πριν 20 χρόνια  και συγκεκριμένα το έτος 1997.

2.Η δεύτερη  η υπ’ αριθμό 038 του 2014 , καταλογιστική πράξη ποσού 348.531,46 ευρώ αφορούσε σε δαπάνες που πραγματοποιηθήκαν από το Δήμο Καλυμνίων πριν 16 χρόνια  και συγκεκριμένα το έτος 2001.

 Το ποσό 538.753 ευρώ της πρώτης πράξης , καταλογίζεται στα 2 Οικονομικά όργανα, στο Δήμαρχο και τον αντιδήμαρχο Οικονομικών και σε 16 δημοτικούς συμβούλους της περιόδου 1997 που ψήφισαν τις σχετικές αποφάσεις.

Το ποσό 348.531,46 ευρώ της δεύτερης πράξης , καταλογίζεται στα 2 Οικονομικά όργανα, στο Δήμαρχο και τον αντιδήμαρχο Οικονομικών και σε 18 δημοτικούς συμβούλους της περιόδου 2001 που ψήφισαν τις σχετικές αποφάσεις.

 Να επισημάνουμε ότι οι δαπάνες αυτές έχουν πραγματοποιηθεί ,έχουν κοπεί και πληρωθεί κανονικά τα χρηματικά εντάλματα από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Καλυμνίων στους δικαιούχους, αλλά κατά τον έλεγχο ,που έγινε κατόπιν καταγγελιών, κρίθηκαν ως μη νόμιμες για διάφορους κατά βάση τυπικούς λόγους,  διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν τυπικές παραλείψεις στα παραστατικά, ή  κάποιες δαπάνες που έγιναν δεν ήσαν επιλέξιμες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπήρχαν παρανομίες

Αξίζει επίσης να σημειώσουμε ότι η οικονομική διαχείριση του Δήμου Καλυμνίων,  είχε διερευνηθεί και από τη δικαιοσύνη, αλλά με απαλλακτικό βούλευμα τέθηκε στο αρχείο καθόσον δεν διαπιστώθηκαν ποινικές ευθύνες.

Κλείνοντας να αναφέρουμε, ότι η αναβολή εκδίκασης κρίθηκε απαραίτητη,προκειμένου να υπάρξει ενιαία κρίση. καθόσον εκκρεμούν προσφυγές για 4 καταλογιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί και είναι προγραμματισμένες να εκδικαστούν οι τρεις για τον Φεβρουάριος 2018 και η μία για τον Απρίλιο 2018 ,

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός