Δένουν στις 31 Δεκεμβρίου 2017 τα σκάφη αλίευσης ξιφία και τόννου.

2602

Εννέα ημέρες εναπομένουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017, που τα σκάφη αλίευσης ξιφία και τόννου, θα δέσουν, αφού από 1/1/2018 απαγορεύεται η αλίευση των εν λόγω  άκρως μεταναστευτικών ειδών.

Ο μεγαλύτερος στόλος αλιευτικών σκαφών που ανήκουν σε Καλύμνιους ,επιστρέφει στη βάση του, στο λιμάνι του νησιού, εν αναμονή των νέων  οδηγιών και αδειοδοτήσεων για το έτος 2018

Ως γνωστό, ο τόννος και ο ξιφίας, αποτελούν ψάρια που υπάγονται σε ποσόστωση και ψαρεύονται ΜΟΝΟ από επαγγελματίες αλιείς που έχουν την σχετική άδεια.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέτρα της Διεθνούς Επιτροπής Διαχείρισης Τόνου του Ατλαντικού (Σύσταση 16-05 ICCAT), για το διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2018 έως 31 Μαρτίου 2018 απαγορεύεται η αλιεία του είδους ξιφίας Μεσογείου στα χωρικά και διεθνή ύδατα.

Οι αλιευτικές δραστηριότητες, καθώς και οι εκφορτώσεις αλιευμάτων ξιφία, πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο έως την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 24.00. Κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται η διάθεση προς πώληση νωπού ξιφία Μεσογείου αλιευμένου κατά την περίοδο που υπάρχει χρονική απαγόρευση ως ανωτέρω.

Η αλίευση του τόννου είδους (Thunnus thynnus) αναμένεται να επιτραπεί νωρίτερα απ’αυτή του ξιφία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες θα επιτραπεί η αλίευση του από τα μέσα Φεβρουαρίου 2018.

Να θυμίσουμε ότι την περσινή περίοδο, από τις 44 άδειες που δόθηκαν σε όλη την Ελλάδα για την αλίευση του τόννου είδους (Thunnus thynnus), οι 23 ήρθαν στην Κάλυμνο και με ημερομηνία έναρξης αλιείας την 13/02/2017 .

Επίσης για την αλίευση του  Ξιφίας (Xiphias gladius) και του Μακρύπτερου τόννου (Thunnus alalunga) είχαν δοθεί συνολικά άδειες  σε 55 αλιευτικά σκάφη από την Κάλυμνο