Πρόσληψη τριών ατόμων από το Δήμο Καλυμνίων.

1461

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους , τριών (3 ) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών προχωρά ο  Δήμος Καλυμνίων.

Διάρκεια σύμβασης 8 μήνες.

Οι ειδικότητες είναι:

-ΠΕ Μηχανολόγων –Μηχανικών

-ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

-ΤΕ Λογιστών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, στο Δήμο Καλυμνίων από την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017 μέχρι την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2018.

Όλη την προκήρυξη μπορείτε να δείτε στην έντυπη έκδοση της «ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ» στο φύλλο του Σαββάτου 23 Δεκεμβρίου 2017, που κυκλοφορεί στα περίπτερα