Στην πρόσληψη 2 καθηγητών Φυσικής Αγωγής με 8μηνη σύμβαση προχώρησε ο Δήμος Καλυμνίων.

855

Στην πρόσληψη 2 πτυχιούχων καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με 8μηνη σύμβαση και με ωριαία αποζημίωση για το πρόγραμμα «Άθληση  για όλους», προχώρησε ο Δήμος Καλυμνίων.

Η πρόσληψη έγινε μετά από την προκήρυξη των 2 θέσεων και της προβλεπομένης διαδικασίας κατάρτισης από Επιτροπή  του σχετικού πίνακα επιλογής.

Οι προσληφθέντες φαίνονται στον πίνακα:

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός