Το Δωδεκανησιακό Ίδρυμα Υποτροφιών προκηρύσσει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές.

1466

Το Δωδεκανησιακό Ίδρυμα Υποτροφιών προκηρύσσει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου της Δωδεκανήσου και να είναι μόνιμοι κάτοικοι αυτής.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι 31 Ιανουαρίου 2018.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός