Αποτελέσματα προκήρυξης για πλήρωση 3 θέσεων έκτακτου προσωπικού στο Δήμο Καλυμνίων.

1328

Δημοσιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα προκήρυξης για πλήρωση 3 θέσεων έκτακτου προσωπικού στο Δήμο Καλυμνίων.

Σύμφωνα με το πρακτικό κατάρτισης των  πινάκων πρόσληψης επιτυχόντες είναι:

Να σημειώσουμε ότι για την προκηρυχθείσα  θέση με κωδικό 101, κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων- Μηχανικών δεν υπήρξε ενδιαφέρον και δεν υποβλήθηκε αίτηση υποψηφίου

Για τη θέση ειδικότητας ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ υπήρξαν 7 ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν αίτηση υποψηφίου

Για τη θέση ειδικότητας ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ υπήρξαν 5 ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν αίτηση υποψηφίου

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός