Εργασίες στην περίφραξη του Νικηφόρειου Γυμνασίου.

1327

Στη αποκατάσταση και επισκευή των  τσιμεντένιων στηλών της περίφραξης  προχώρησε το Νικηφόρειο 1ο Γυμνάσιο Καλύμνου .

Η επισκευή κρίθηκε αναγκαία και επείγουσα για λόγους ασφάλειας των μαθητών. Το έργο γίνεται με ίδιους πόρους και με την αξιοποίηση τοπικού εργατικού δυναμικού.

 

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός