Εργασίες στην περίφραξη του Νικηφόρειου Γυμνασίου.

1102

Στη αποκατάσταση και επισκευή των  τσιμεντένιων στηλών της περίφραξης  προχώρησε το Νικηφόρειο 1ο Γυμνάσιο Καλύμνου .

Η επισκευή κρίθηκε αναγκαία και επείγουσα για λόγους ασφάλειας των μαθητών. Το έργο γίνεται με ίδιους πόρους και με την αξιοποίηση τοπικού εργατικού δυναμικού.