Η αντίστροφη μέτρηση για την κτηματογράφηση στην Κάλυμνο.

2003

Υπογράφηκε η σύμβαση και ξεκινά τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Στη θέση του  Υποθηκοφυλακείου Καλύμνου δημιουργείται  Υποκατάστημα Κτηματολογικού Γραφείου Δωδεκανήσου.

Την αντίστροφη μέτρηση προς την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης σε όλη την Επικράτεια, σηματοδοτεί η υπογραφή, στην εκπνοή του 2017, των 31 συμβάσεων με 16 μελετητικά σχήματα από την ΕΚΧΑ Α.Ε. (Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση).

Με την υπογραφή των συμβάσεων για τη χαρτογράφηση του υπολοίπου των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων στην επικράτεια, μπαίνει στην τελική ευθεία υλοποίησης ένα πολύπαθο έργο, που θα έπρεπε να είχε γίνει από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους

Έτσι κλείνει ο κύκλος των διαγωνισμών για την εκπόνηση των μελετών, ενώ η σύσταση του Ελληνικού Κτηματολογίου, του νέου δημόσιου φορέα, με το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε την περασμένη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2017, δείχνει ότι η χώρα μεταβαίνει επιτέλους από το προσωποκεντρικό σύστημα μεταγραφών και υποθηκών στο κτηματοκεντρικό του αποδεικτικού Κτηματολογίου.

Τι συνεπάγεται η υπογραφή των συμβάσεων;

 Η τέταρτη γενιά κτηματογράφησης αφορά την καταγραφή (και αντιστοίχιση με ψηφιακά υπόβαθρα) 16 εκατ. ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, που καλύπτουν το 64% της έκτασης της χώρας. Η κτηματογράφηση πρέπει να ολοκληρωθεί σε ελάχιστο (για τα μέχρι σήμερα δεδομένα του έργου) χρόνο, καθώς το κτηματολόγιο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το 2020.

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ

Μεταξύ των συμβάσεων που υπογράφηκαν, είναι και της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, στην οποία περιλαμβάνονται η κτηματογράφηση της Καλύμνου. 

Σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις οι διαδικασίες για την κτηματογράφηση στην Κάλυμνο   προβλέπεται να ξεκινήσουν τον ερχόμενο Σεπτέμβριο με  την Υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας από τους δικαιούχους στα Γραφεία Κτηματογράφησης και καταχώριση των δηλώσεων σε ψηφιακή βάση.

Η υποβολή των δηλώσεων  θα διαρκέσει τρεις μήνες (συν τρεις για τους κατοίκους εξωτερικού) Χρόνοι όμως που από τα μέχρι τώρα δεδομένα,σε άλλες περιοχές, δεν έχουν τηρηθεί. Θα ακολουθήσουν ο νομικός έλεγχος των τίτλων και η ανάρτηση των στοιχείων του κτηματολογικού πίνακα. Το κτηματολόγιο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το 2020.

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»: Ο ΝΕΟΣ ΥΠΕΡΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΗΝΕΙ ΤΟ ΥΠΕΝ

Ένας νέος ενιαίος φορέας, το «Ελληνικό Κτηματολόγιο», θεσπίζεται με το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε από τη Βουλή την περασμένη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018.

Ελληνικό Κτηματολόγιο

Με το νέο νόμο συστήνεται ο νέος ενιαίος φορέας «Ελληνικό Κτηματολόγιο», όπως ισχύει σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.

Η Ανώνυμη Εταιρεία του δημοσίου «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση» (Ε.Κ.ΧΑ.) θα ενσωματωθεί στον νέο οργανισμό, καθώς και τα υφιστάμενα κτηματολογικά γραφεία και υποθηκοφυλακεία. Η δημιουργία του ενιαίου φορέα, όπως εξηγούν οι  κύκλοι του ΥΠΕΝ , επιτρέπει τη διαμόρφωση μίας ενιαίας στρατηγικής και την επίτευξη του απαραίτητου συντονισμού που θα θέσει σε λειτουργία το σύστημα του Κτηματολογίου και τελικά θα επιτρέψει την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης της ελληνικής επικράτειας έως το 2020.

Υποθηκοφυλακείο Καλύμνου

Το Υποθηκοφυλακείο Καλύμνου, όπως και όλα τα έμμισθα και άμισθα (347 τον αριθμό) υποθηκοφυλακεία σε όλη την Επικράτεια  καταργούνται σταδιακά, σε βάθος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και οι αρμοδιότητές τους μεταφέρονται στις περιφερειακές υπηρεσίες του φορέα του Ελληνικού Κτηματολογίου .

Για την Κάλυμνο δημιουργείται Κτηματολογικό Υποκατάστημα στα πλαίσια του Κτηματολογικού Γραφείου Δωδεκανήσου.

Οι αρμοδιότητες και οι εργασίες που εκτελούσε μέχρι τώρα το Υποθηκοφυλακείο Καλύμνου, καθώς και νέες που προβλέπεται να παραχωρηθούν  θα εκτελούνται από το νέο Κτηματολογικό Υποκατάστημα που θα δημιουργηθεί. Η άμισθος Υποθηκοφύλακας του Υποθηκοφυλακείου Καλύμνου, εφόσον επιθυμεί, μεταφέρεται   στο νέο φορέα σε προσωποπαγή θέση, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου.

Από πλευράς προσωπικού, το νέο Κτηματολογικό Υποκατάστημα θα στελεχωθεί και με άλλο προσωπικό.

Αναλυτικό ρεπορτάζ για την κτηματογράφηση στην Κάλυμνο και τη δημιουργία του Κτηματολογικού Υποκαταστήματος Καταστήματος, στην έντυπη έκδοση της “ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ” του Σαββάτου 20 Ιανουαρίου 2018.