Η απόφαση του ΔΣ Καλύμνου για την παραχώρηση χρήσης του κτιρίου του 1ου ΔΣ Πόλεως Καλύμνου στο ΥΝΑΝΠ με σκοπό τη λειτουργία της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.

1645

Ομόφωνη ήταν η απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου Καλυμνίων, στη συνεδρίαση του, την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018, για την παραχώρηση χρήσης του κτιρίου του 1ου ΔΣ Πόλεως Καλύμνου (Παρθεναγωγείο) στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) για τη λειτουργία της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.

Συγκεκριμένα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε:

1.Τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης του κτιρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πόλεως Καλύμνου στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής  Πολιτικής.

  1. Ο σκοπός της παραχώρησης είναι η ίδρυση και λειτουργία Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.
  2. Η παραχώρηση μπορεί να ανακληθεί με όμοια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.