Πρόσκληση στους καταστηματάρχες της παραλιακής Καλύμνου για την υποβολή αίτησης παραχώρησης χώρου έμπροσθεν των καταστημάτων τους.

1092

Ο εκπρόσωπος των καταστηματαρχών της παραλιακής Καλύμνου Ιωάννης Κοσσαρής, με ανακοίνωση  καλεί τους συναδέλφους του να υποβάλλουν προς το ΔΛΤ Καλύμνου, αίτηση για την παραχώρηση χώρου έμπροσθεν των καταστημάτων τους προκειμένου να τοποθετήσουν τραπεζοκαθίσματα, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν 4504/2017 που ψηφίστηκε πρόσφατα.

Σύμφωνα με το άρθρο αυτό που παραθέτουμε παρακάτω, οι καταστηματάρχες θα πρέπει μαζί με την αίτηση τους να καταθέσουν  και βεβαίωση αρμοδίου μηχανικού για τη στατική επάρκεια των υφισταμένων κατασκευών.

Με τον τρόπο αυτό θα νομιμοποιήσουν τους χώρους τους κατά την μεταβατική περίοδο των 2 ετών και θα αποφύγουν τυχόν πρόστιμα που θα τους επιβληθούν εφόσον δεν έχουν τη σχετική άδεια.

Τέλος στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες θα καθοριστεί ημερομηνία συγκέντρωσης των καταστηματαρχών προκειμένου να υπογράψουν σχετικό αίτημα προς την ΑΑΔΕ για την αναστολή των προστίμων που έχουν επιβληθεί μέχρι τώρα
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός