Σήμερα 11 Ιανουαρίου 2018 η ετήσια ΓΣ του ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΓΙΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

1185

Από τον ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ  ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΓΙΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση που αφορά στην πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης σήμερα ΠΈΜΠΤΗ 11 Ιανουαρίου 2018

Το Δ.Σ του  ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΓΙΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ο οποίος νόμιμα εδρεύει και λειτουργεί στην Κάλυμνο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου δυνάμει της υπ΄ αριθμό 13/21-12-2016 διάταξης ειρηνοδικείου Καλύμνου όπως καταχωρήθηκε στα βιβλία σωματείων του πρωτοδικείου με αύξοντα αριθμό 3/16-01-2017 και συμφώνα με τις διατάξεις άρθρου 1 παρ. 3 του νόμου 4055/2012 τροποποίησε και προσάρμοσε το καταστατικό του στο Νόμο 4015/2011 και εκπροσωπείται από τον ΠΙΖΑΝΙΑ ΣΚΕΥΟ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Πρόεδρο του Συλλόγου όπως προκύπτει από το με αριθμό 2/2017 πρακτικό γενικής συνέλευσης για τις αρχαιρεσίες και από το με αριθμό 2/2017 πρακτικό διοικητικού συμβουλίου για τη κατανομή των αξιωμάτων ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ  11/1/2017 ΣΤΙΣ 18:00  ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ .

 Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου

 Πρόεδρος: ΠΙΖΑΝΙΑΣ ΣΚΕΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Αντιπρόεδρος: ΚΑΡΔΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Γραμματέας: ΠΙΖΑΝΙΑΣ ΣΚΕΥΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ταμίας: ΑΜΟΡΓΙΝΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Μέλος Α΄: ΚΑΡΔΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Μέλος Β΄: ΓΚΟΥΛΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Μέλος Γ΄:ΜΑΚΑΡΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός