Στην παραχώρηση χρήσης χώρου για τη στέγαση Γραφείου ενημέρωσης και υποστήριξης δανειοληπτών προχώρησε ο Δήμος Καλυμνίων .

1162

Στην παραχώρηση χρήσης χώρου για τη στέγαση Γραφείου ενημέρωσης και υποστήριξης δανειοληπτών, στα πλαίσια λειτουργίας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, προχώρησε ο Δήμος Καλυμνίων.

Με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ, παραχωρείται κατόπιν σχετικού αιτήματος  της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Κυβερνητικού Συμβουλίου, η χρήση του ισογείου του Δημοτικού Μεγάρου για τη συστέγαση με τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου, του Γραφείου ενημέρωσης και υποστήριξης δανειοληπτών, που θα ιδρυθεί στην Κάλυμνο.  Ο χρόνος παραχώρησης του χώρου εξαρτάται από το διάστημα λειτουργίας του γραφείου αυτού, με την εκτίμηση ότι θα είναι τουλάχιστον πενταετίας.

Το εν λόγω Γραφείο θα στελεχωθεί με 2 υπαλλήλους από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους .

Το Γραφείο ενημέρωσης και υποστήριξης δανειοληπτών θα εξυπηρετεί δανειολήπτες της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου και θα αποτελεί περιφερειακή Υπηρεσία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους .

Αποτελεί ουσιαστικά  έναν δωρεάν σύμβουλο και υποστηρικτή στην προσπάθεια του κάθε πολίτη να αποπληρώσει τις οφειλές του σύμφωνα με τις πραγματικές οικονομικές του δυνατότητες.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

Αναλυτικότερα τα Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών έχουν στόχο να ενημερώνουν σφαιρικά και αναλυτικά για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις υπερχρεωμένων πολιτών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων που επιχειρούν να αντιμετωπίσουν την προφανή αδυναμία τους να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους προς το Δημόσιο, τις Τράπεζες, τα Ασφ.Ταμεία και τους λοιπούς ιδιώτες.

Παρέχουν δε και εξατομικευμένες συμβουλές, οδηγίες και ενεργή υποστήριξη για τις διαδικασίες και την ουσία όσων προβλέπονται στο πρόσφατα ανανεωμένο νομικό πλαίσιο, σχετικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας και γενικότερα με τις πρόνοιες που περιλαμβάνει ο αναθεωρημένος Ν.Κατσέλη (Ν.Σταθάκη) για το σύνολο των χρεών των ευάλωτων -και μη- κοινωνικών ομάδων. Συνάμα καθοδηγούν και για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών με τη συνδρομή αρμόδιων και επίσημων θεσμικών φορέων, κυρίως σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων ή του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών καθώς και οποιουδήποτε άλλου συνδυασμού δυνατοτήτων ανάλογα με την εξατομικευμένη περίπτωση του κάθε ενδιαφερόμενου

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους(ΕΓΔΙΧ)

Να σημειώσουμε ότι τα Γραφεία λειτουργούν ως Περιφερειακές Υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που συγκροτήθηκε με το Ν. 4389/16

Η  ΕΓΔΙΧ έχει ως αποστολή:

-την οργάνωση και τη διαμόρφωση της πολιτικής για την εξατομικευμένη ενημέρωση πολιτών, επαγγελματιών και επιχειρήσεων για τις δυνατότητες τις πρόνοιες και τις λύσεις που ήδη έχουν προβλεφθεί στους Νόμους για τη διευθέτηση των χρεών τους με την παράλληλη, κατά περίπτωση υποστήριξη τους στην προσπάθεια τους να απεγκλωβιστούν από το πρόβλημα της υπερχρέωσης

-την περαιτέρω υποστήριξη του έργου του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ., με τη συνδρομή στο σχεδιασμό και -την υλοποίηση της γενικότερης στρατηγικής για την επίλυση του Εθνικού προβλήματος Διαχείρισης του Ιδιωτικού Χρέους , το οποίο έχει αγγίξει το 126% του ΑΕΠ. καθώς και

-τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση νοικοκυριών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και αρμόδιων ή εμπλεκόμενων φορέων

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός