Τον απολογισμό των πεπραγμένων της, ετών 2015-2017, θα παρουσιάσει η δημοτική αρχή Καλύμνου στις 31 Ιανουαρίου 2018.

570

Τον απολογισμό των πεπραγμένων της, ετών 2015-12017, θα παρουσιάσει η δημοτική αρχή Καλύμνου την Τετάρτη  31 Ιανουαρίου 2018, στις 8.00 το βράδυ.

Η παρουσίαση θα γίνει σε δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σε χώρο που θα καθοριστεί με απόφαση του ΔΣ.

Ο απολογισμός των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, θα αφορά στην οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση  του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης για τα έτη 2015, 2016 & 2017.

Να σημειώσουμε ότι η παρουσίαση του  απολογισμού πεπραγμένων προβλέπεται από το άρθρο 217 του  Νόμου 3852/2010 (“Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”) ,να γίνεται κάθε χρόνο μέχρι το τέλος Ιουνίου. Σε αυτή καλούνται οι κάτοικοι, καθώς και οι συνδικαλιστικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς του Δήμου.

Από τη σημερινή Δημοτική Αρχή είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται ο απολογισμός πεπραγμένων μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2014, που ανέλαβε τη Διοίκηση του Δήμου.

Δείτε το σχετικό άρθρο 2017 του  Νόμου 3852/2010

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός