Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το έργο « Βρεφονηπιακός σταθμός Δήμου Καλυμνίων» με μέση προσφερόμενη έκπτωση 44,17 % .

1023
φωτο αρχείου

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλυμνίων, στη συνεδρίαση στις 12 Φεβρουαρίου 2018 ενέκρινε το Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και προχώρησε στην ανάδειξη της Εταιρείας «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε» ως προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Βρεφονηπιακός σταθμός Δήμου Καλυμνίων» με μέση έκπτωση 44,17% και συνολική προσφορά 517.761,43 € (χωρίς τον ΦΠΑ).

Να σημειώσουμε ότι ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 927.350 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 11 Εταιρίες και τα ποσοστά έκπτωσης που προσέφεραν στον πίνακα που παραθέτουμε.

Αναφορικά με το έργο πρόκειται για την ανέγερση ενός σύγχρονου βρεφονηπιακού σταθμού, πλήρως λειτουργικού, με όλες τις απαιτούμενες δομές, έτσι ώστε να εξασφαλίζει ένα αναβαθμισμένο περιβάλλον εκπαίδευσης στους μαθητές, τις οικογένειές τους, τους δασκάλους το προσωπικό του σχολείου, προσβάσιμο από όλους χωρίς καμία διάκριση, καλύπτοντας τις ανάγκες της περιοχής.

Πρόκειται για διώροφο κτίριο με υπόγειο, συνολικής επιφάνειας ορόφων 352,46 τ.μ., δυναμικότητας 60 νηπίων, εντός οικισμού Πόθιας στην περιοχή Ανάσταση Καλύμνου σε οικόπεδο επιφανείας 935.59 τμ

Το ισόγειο του κτιρίου έχει επιφάνεια 206,68 τ.μ. και περιλαμβάνει αίθουσα απασχόλησης 20 νηπίων, χώρο τραπεζαρίας-αίθουσα εκδηλώσεων, κουζίνα, γραφείο διεύθυνσης, χώρο υποδοχής, wc και wc ΑμεΑ.

Ο όροφος του κτιρίου έχει επιφάνεια 145,78 τ.μ. και περιλαμβάνει δύο αίθουσες απασχόλησης συνολικά 40 νηπίων, χώρο ύπνου νηπίων και wc.

Το υπόγειο του κτιρίου έχει επιφάνεια 256,78 τ.μ. και περιλαμβάνει βοηθητικούς χώρους.

Σύμφωνα με τη μελέτη προσβασιμότητας εξασφαλίζεται αυτόνομη και ασφαλής πρόσβαση ατόμων με αναπηρία, με ισόπεδες διαδρομές σε κάθε όροφο, ικανοποιητικό άνοιγμα θυρών, ικανοποιητικό πλάτος διαδρομών και ανελκυστήρα.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020