Εκπρόσωπος του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Καλύμνου στη 2η Ετήσια συνάντηση εργασίας για θέματα Εθελοντικών Π.Υ.Ε

1737

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018, στις εγκαταστάσεις του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πεντέλης στην Αθήνα, η 2η ετήσια συνάντηση εργασίας για θέματα Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της ΠΕΕΠΣ.

Από την Κάλυμνο συμμετείχε ο Προϊστάμενος του Εθελ. Πυρ/κού Σταθμού Καλύμνου, Εθ. Πυρ/στης Πέρος Χαράλαμπος

Εκ μέρους του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστρατήγου Π.Σ. Σωτηρίου Τερζούδη, συμμετείχε ο Υποδιοικητής Π.Υ. Αθηνών Πύραρχος Γεώργιος Παλιούρας.

Κύριος σκοπός της συνάντησης ήταν να καταγραφούν η τρέχουσα λειτουργική και επιχειρησιακή κατάσταση των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθώς και να ανταλλαγούν απόψεις και προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων αυτών. Επίσης, κατατέθηκαν προτάσεις στην κατεύθυνση ενίσχυσης της λειτουργίας τους καθώς και “καλές πρακτικές” σε διαφορά θέματα. Ιδιαιτέρως σημαντική ήταν η κατάθεση απόψεων και εμπειριών από τους κ.κ. Γραφάκο και Αστρινάκη δεδομένου της ενεργού συμμετοχής τους στην ίδρυση 5 Εθελοντικών Π.Υ