Πρόσληψη 3 ατόμων για κάλυψη εποχικών αναγκών διάρκειας 8 μηνών για το Ταχυδρομικό Κατάστημα Καλύμνου.

938

Αναρτήθηκε στο διαύγεια, με ημερομηνία 12 Φεβρουαρίου 2018, η Ανακοίνωση υπ’αριθμ.ΣΟΧ 13/2018 των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε -Περιφερειακή Δνση Πειραιά και Αιγαίου, που αφορά στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου Χρόνου, συνολικά 64 ατόμων, 8ωρης ημερήσιας απασχόλησης για την κάλυψη εποχικών αναγκών για τις υπηρεσιακές λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων ΑΕ, που εδρεύουν στους Νομούς Αττικής,Λέσβου,Σάμου ,Χίου,Δωδεκανήσου.

Ειδικότερα για το Ταχυδρομικό Κατάστημα Καλύμνου, προβλέπονται τρεις θέσεις για οκτώ(8) μήνες, πλήρους απασχολήσεως:

-Ειδικότητα ΔΕ Διανομέων: 2 θέσεις

-Ειδικότητα ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης : 1 θέση

Αναλυτικό ρεπορτάζ στην έντυπη έκδοση της ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ του  Σαββάτου 17 Φεβρουαρίου 2018.