Δυνατότητα Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών στην Εφορία ζήτησε ο Ηλίας Καματερός από τον Υφυπουργό Οικονομικών για κατοίκους νησιών Κω και Καλύμνου.

1023

Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Ηλίας Καματερός κατέθεσε προς την Υφυπουργό Οικονομικών, κα. Παπανάτσιου Αικατερίνη επιστολή με την οποία ζητά να εξεταστεί η δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε είκοσι τέσσερις (24) ίσες μηνιαίες δόσεις, των χρεών στη φορολογική διοίκηση των φυσικών και νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων που έχουν την κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κω και Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Στόχος του ανωτέρω αιτήματος είναι η διευκόλυνση των πολιτών, που πλήγηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση που εκδηλώθηκε στο νησί μας την 21η Ιουλίου 2017 και δηλώνουν αδυναμία πληρωμής των υποχρεώσεών τους.

Ακολουθεί συνημμένη η επιστολή.
Γραφείο Τύπου

4. Το γεγονός ότι η εν λόγω ισχυρή σεισμική δόνηση είχε ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή στις ανωτέρω περιοχές.
5. Το γεγονός ότι από μια τέτοια απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
6. Επειδή παρόμοιες αποφάσεις έχουν ληφθεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης για περιοχές της ελληνικής επικράτειας, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα που δόθηκε για τη ρύθμιση των οφειλών του δημοσίου των κατοίκων του Ν. Λέσβου σε 24 μηνιαίες δόσεις, με βάσει την ΠΟΛ 1206/19.12.2017
Για όλους τους ανωτέρω λόγους παρακαλούμε, όπως εξετάσετε την περίπτωση ρύθμισης σε είκοσι τέσσερις (24) ίσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς προσαυξήσεις/τόκους/πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής των χρεών στη φορολογική διοίκηση των φυσικών και νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων που έχουν την κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κω και Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τα οποία ήταν ληξιπρόθεσμα μέχρι την 21/07/2017 και η είσπραξή τους ανεστάλη με την παράγραφο 3 της απόφασης Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1125/25-08-2017, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση που εκδηλώθηκε στο νησί μας την 21η Ιουλίου 2017.

Με εκτίμηση
Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου
Ηλίας Καματερός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός